با برنامه‌ی راهبردی پیش بروید

برخی دانش‌آموزان از این که نمی‌توانند دقیق و صحیح برنامه‌ریزی کنند نگران هستند و بعضی از آن‌ها هم به برنامه‌ای که چیده‌اند عمل نمی‌کنند.

با برنامه‌ی راهبردی پیش بروید

وقتی کانونی می‌شوید، از ابتدای سال تا انتها، برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها کاملا مشخص است و مانند نقشه‌ی راه، شما را در رسیدن به هدف و پیشرفت راهنمایی می‌کند. این برنامه آن‌قدر دقیق و منظم چیده شده که اگر در قسمتی نقص دارید و لازم است به مرور بپردازید، چندین‌بار در طول سال مرور انجام می‌دهد و برای کسانی که نقصی ندارند، فرصت تثبیت مطالب و برای کسانی هم که شاید از برنامه جا مانده باشند، فرصت جبران دارد.

از اولین روز هر هفته، با برنامه‌ی راهبردی پیش بروید و هرگز از آن جدا نشوید. شروع مهم است اما ماندن در مسیر مهم‌تر است. اگر راه را گم کنید بازگشت و جبران خیلی سخت خواهد بود. پس با اراده و مصمم از همین حالا با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها درس خواندن را شروع کنید.