چند از ده درس زبان- آزمون 1 آذر- کنکوری‌ها و متوسطه2

هدف‌گذاری چند از 10 با توجه به اهمیت ویژه‌ای که به هر درس می‌دهد، دانش‌آموزان را برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک می‌کند.

چند از ده درس زبان- آزمون 1 آذر- کنکوری‌ها و متوسطه2

چند از ده (سطح دشواری)  درس زبان انگلیسی در آزمون

هدف‌گذاری چند از 10 با توجه به اهمیت ویژه‌ای که به هر درس می‌دهد،‌ دانش‌آموزان را  برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک می‌کند. هرکس با توجه به بازه‌ی ترازی خود، از هر 10 سؤال، به 1 تا چند سؤال می‌تواند پاسخ دهد و با در نظر گرفتن این چند از 10 می‌تواند ترازش را حفظ یا ارتقا بخشد.

  • جدول چند از 10 در آزمون روی جلد دفترچه سؤال درج می‌شود و شما در هر آزمون با نگاه به آن می‌توانید هدف‌گذاری نمایید که در هر تراز به هر درس چند سؤال را پاسخ دهید.

ماهيت سيستم چند از ده:

براي ارزيابي دشواري يا آساني سؤال‌هاي آزمون از سيستم دهدهي استفاده مي‌شود. در اين سيستم مشخص شده است که دانش‌آموزان هر بازه‌ي تراز در هر درس به چند سؤال از 10 تا بايد پاسخ دهند.

رنگ ها در هر  سیستم چند از ده به چه معنا است؟

 آبي    ساده: نسبت به چند از ده در آزمون،  دو واحد ساده است.

 سبز    نسبتا ساده:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سفید   منطبق:  منطبق با چند از 10 درس در آزمون بوده است.

 زرد    نسبتا دشوار:  سبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد دشوار است.

 قرمز   دشوار: نسبت به چند از ده این درس در آزمون دو واحد دشوار است.


چه چیزی در این سیستم دهدهی  اهمیت دارد و باید به آن توجه کنید؟

  • به وجود هر رنگ توجه کنید:

به عنوان مثال اگر رنگ قرمز در طول میله وجود نداشته باشد، ‌به این معناست که ‌‌سؤالی که دو واحد یا بیشتر نسبت به مصوب دشوار بوده باشد، در این درس وجود نداشته است.

  • به طول رنگ ها توجه کنید.

به عنوان مثال هر چقدر طول یک رنگ نسبت به رنگ‌های دیگر در نمودار میله‌ای بیشتر باشد، یعنی سطح دشواری آزمون بیشتر به آن سمت گرایش دارد. مثلا در نمودار میله‌ای  زیر طول رنگ زرد بیشتر است، ‌یعنی آزمون بیشتر به سمت سطح نسبتا دشوار گرایش داشته است.

سطح این درس در آزمون 1  آذر برای شما چگونه بوده و  چند تا از 10 سؤال را پاسخ صحیح داده‌اید؟


دوازدهم تجربی:

درس زبان در این مقطع در آزمون 1آذر نسبتاً دشوار بوده است. البته در تراز 4250 دانش‌آموزان توانسته‌اند به چند از ده پیش‌بینی شده پاسخ صحیح بدهند. برای دانش‌آموزان تراز 7000، درس زبان دو واحد نسبت به پیش‌بینی چند از ده دشوارتر بوده است.

دوازدهم ریاضی:

سطح دشواری درس زبان در این مقطع در حد متوسط بوده است و دانش‌آموزان تراز 5500 و 4250 توانسته‌اند به تعداد سؤالات پیش‌بینی‌شده از 10 سؤال پاسخ بدهند. برای دانش‌آموزان تراز 6250 و 7000 یک واحد سؤالات از حد انتظار دشوارتر بوده است.

فارغ‌التحصیل:

در این مقطع سطح سؤالات تقریباً منطبق با پیش‌بینی چند از 10 بوده است و دانش‌آموزان تراز 4750 و 5500 و 6250 توانسته‌اند به تعداد سؤالات پیش‌بینی‌شده پاسخ بدهند. در تراز 7000 یک واحد سطح سؤالات دشوارتر بوده است.

منحصرا زبان:

در این مقطع سطح سؤالات در حد متوسط بوده است و در تراز 6250 و 5500 دانش‌آموزان طبق پیش‌بینی چند از ده آزمون به سؤالات پاسخ داده‌اند.

یازدهم تجربی:

سؤالات در این مقطع منطبق با چند از 10 بوده است و فقط در سطح تراز 7000 یک واحد دشوارتر بوده است.

یازدهم ریاضی:

دراین مقطع برای ترازهای 7000 و 6250 و 5500 سطح سؤالات یک واحد دشوارتر بوده است و برای تراز 4250 دو واحد دشوارتر بوده است.

دهم تجربی:

در این مقطع سطح سؤالات در حد متوسط بوده است و دانش‌آموزان تراز 5500 و 4250 به چند از 10 پیش‌بینی شده توانسته‌اند به سؤالات پاسخ بدهند. برای دانش‌آموزان تراز 6250 و 7000 یک واحد سؤالات نسبت به پیش‌بینی دشوارتر بوده است.

دهم ریاضی:

سؤالات در این مقطع تقریباً ساده بوده است و برای تراز 4250 و 5500 یک واحد نسبت به پیش‌بینی‌ چند از 10 ساده‌تر بوده است. دانش‌آموزان تراز 7000 و 6250 طبق پیش‌بینی به 8 و 6 سوال از 10 سؤال پاسخ داده‌اند.