نانو کامپوزیتی برای کاهش تعرق و تبخیر آب گیاهان ساخته شد

محققان کشور با سنتز نانو کامپوزیت‌های پلیمری زیست تخریب پذیر روشی را برای کاهش تبخیر در گیاهان زراعی و زینتی ابداع کردند.

نانو کامپوزیتی برای کاهش تعرق و تبخیر آب گیاهان ساخته شد

محققان کشور با سنتز نانو کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر روشی را برای کاهش تبخیر در گیاهان زراعی و زینتی ابداع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، رضا خسروی زنجانی دانشجوی دکتری نانو تکنولوژی عنوان مجری طرح «تولید نانو کامپوزیتی برای کاهش تعرق و تبخیر آب گیاهان» گفت: با توجه به افزایش آلودگی و آلاینده‌های تهران و افزایش مرگ و میر ناشی از آن به دنبال راهکارهایی برای رفع این معضل بودیم.

وی افزایش سطوح فضای سبز را از جمله راهکارهای حل این چالش نام برد و یادآور شد: از موانع گسترش فضای سبز نیاز آبی گیاهان است و در این طرح تلاش شد تا با سنتز نانو کامپوزیت و نانو ذرات گامی در جهت مدیریت تبخیر و تعرق گیاهان ارائه دهیم.

خسروی  تاکید کرد: با استفاده از نانو کامپوزیت‌های تولید شده، توانستیم در بخش کنترل و کاهش مصرف آب در برنج بیش از ۸۰ درصد صرفه جویی داشته باشیم  و هم اکنون در تلاش هستیم تا در اراضی غیر قابل نفوذ مانند جاده‌های آسفالتی بلا استفاده و رها شده در شمال کشور، با استفاده از این روش اقدام به کاشت  برنج کنیم.

این طرح با همکاری مشترک پژوهشکده نانوفناوری و دانشکده شیمی و راهنمایی مرحوم دکتر احمد موسوی شوشتری عضوهیئت علمی پژوهشکده نانو فناوری ودکتر مجید عبدوس   عضوهیئت علمی و رئیس  دانشکده شیمی  دانشگاه صنعتی امیر کبیر اجرایی و به نتیجه رسیده  است.

منبع :