مبحث دینامیک(فیزیک3)-سوالات پیشنهادی رتبه 44 تجربی-15 آذر

در این فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث دینامیک 3 از رتبه 44 را مشاهده میکنید....

مبحث دینامیک(فیزیک3)-سوالات پیشنهادی رتبه 44 تجربی-15 آذر

مهدی احمدی

رتبه 44 کنکور تجربی - پزشکی تهران 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی مهدی احمدی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه 

فایل های ضمیمه

فیلم:مهدی احمدی-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه دینامیک(فیزیک 3)-15 آذر