مبحث دینامیک(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 28 تجربی-29آذر

در این فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحث دینامیک فیزیک 3 از رتبه 28 منطقه 2 را با یکدیگر مشاهده میکنیم...

مبحث دینامیک(فیزیک 3)-سوالات پیشنهادی رتبه 28 تجربی-29آذر

امیرحسام سپاهی

رتبه 28 منطقه 2 - پزشکی علوم پزشکی تهران 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دینامیک فیزیک دوازدهـــــم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی امیرحسام سپاهی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه 

فایل های ضمیمه

فیلم:امیرحسام سپاهی-سوالات پیشنهادی و روش مطالعه دینامیک(فیزیک3)-29آذر