نحوه ثبت نام آزمون‌های آنلاین جمع بندی نیم سال اول

برنامه آزمون‌های جمع بندی نیم سال اول (کنکوری ها) را در ادامه دانلود کنید...

نحوه ثبت نام آزمون‌های آنلاین جمع بندی نیم سال اول

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید 10 آزمون آنلاین از کتاب های جمع بندی دوازدهم و دهم ، یازدهم در سایت کانون برگزار 

می شود.

با شرکت در این آزمون‌های آنلاین کارنامه ای دریافت می کنید.برای شرکت در این آزمون ها باید کتاب جمع بندی را تهیه کرده باشید و پاسخ های خود را ارسال کنید.  


کارنامه آزمون‌های آنلاین کانون به شما نشان می‌دهد که در هر درس در کدام دهک قرار دارید.


برای ثبت نام می توانید از طریق اپلیکیشن کانونی و یا به صفحه شخصی خود مراجعه کنید

هزینه های ثبت نام آزمون های آنلاین از طریق اپلیکیشن:

* 10 آزمون همراه با کارنامه دهکی آنلاین (قیمت 10 هزار تومان)

* فیلم پاسخ تصویری کتاب جمع بندی در سایت پاسخ  (قیمت 10 هزار تومان) 

* 10 آزمون همراه با کارنامه دهکی آنلاین + پاسخ تصویری کتاب جمع بندی (قیمت 15 هزار تومان)


نصب اپلیکیشن کانونی ها و ثبت نام آزمون

توضیحات فیلم پاسخ تصویری کتاب جمع بندی در سایت پاسخهزینه های ثبت نام آزمون های آنلاین از طریق صفحه شخصی:

* 10 آزمون همراه با کارنامه دهکی آنلاین (قیمت 20 هزار تومان)


ورود به صفحه شخصی و ثبت نام آزمون


برای شرکت در این آزمون ها باید کتاب جمع بندی را تهیه کرده باشید و پاسخ های خود را ارسال کنید.  فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.