سوالات تشریحی علوم آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان +پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تشریحی درس علوم آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات تشریحی علوم آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تشریحی درس علوم آمادگی آزمون 1 آذر چهارم دبستان صفحه های 20 تا 45 + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تشریحی درس علوم آمادگی آزمون 29 آذر چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل