سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذر

در این مطلب سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آمادگی در آژمون 15 آذر را باهم مشاهده میکنیم...

سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذر

سوالات پیشنهادی پشتیبانان ویژه

پشتیبانان ویژه و رتبه های برتر کنکــور،سوالات مهم را برای آمادگی آزمون15آذر به شما پیشنهاد میدهند !

*سوالات پیشنهادی، سوالاتی است که رتبه های برتر کنکور از کتاب های کانون انتخاب میکنند و این سوالات به شکل مبحث محور تنظیم شده اند. به طور مثال، در مبحث « دینامیک» فیزیک . به علاوه، این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی هستند؛ همچنین، پشتیبانان ویژه، علت انتخاب این سوالات را نیز بیان می کنند.

 *از سوی دیگر، رتبه های برتر کنکور، روش های مطالعه را برای مباحثی که در آن سوال پیشنهاد داده اند نیز ذکر می کنند؛ مثلا « روش مطالعه رتبه9 انسانی در مبحث بدیع لفظی علوم و فنون ادبی1 » یا « روش مطالعه رتبه18 انسانی در مبحث یگانه بی همتا در معارف دوازدهم » . 

برای مشاهده سوالات پیشنهادی هرکدام از رتبه های برتر، بر روی مبحث موردنظر خود کلیک کنید؛ سایر مباحث نیز به زودی بارگذاری خواهد شد.

سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذر
مبحث جار و مجرور (عربی پایه)
رتبه3انسانی:سعید کریمی نمـــچ
مبحث بدیع لفظی (علوم و فنون ادبی 1)
رتبه7انسانی: کیمیا طهماسبی
مبحث نهادهای پولی و مالی (اقتصاد دهم)
رتبه9انسانی:سعید قـــــزی
سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذر
مبحث اسم تفضیل ( عربی پایه )
رتبه7انسانی:امیرحسین قدیری
مبحث هویت ایرانی (جامعه شناسی دهم)
رتبه7انسانی:ابولفضل سهیلی پور
مبحث سبک شناسی قرون12و13(فنون3)
رتبه8انسانی:لیلا پابخش
سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذر
درس2 (دین و زندگی3)
رتبه18انسانی:محمدرضا کوچکی
مبحث ذخیره دانشی(جامعه شناسی3)
رتبه15انسانی:محمد رمضی
مبحث اقســام استدلال(منطق دهم)
رتبه41انسانی:علی اسدپور
سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذرسوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر انسانی ویژه آزمون15 آذر
مبحث احتمال (ریاضی و آمار دوازدهم)
رتبه7انسانی:امیرحسین قدیری
مبحث بــدیع لفظی (علوم و فنون1)
رتبه9انسانی:سعید قـــزی
مبحث احتمال (ریاضی و آمار دوازدهم)
رتبه54انسانی:پارسا حبیبی


                                 پشتیبـــــــــــان ویــــــــــــژه