سوالات پیشنهادی رتبه74ریاضی در مبحث ترمودینامیک(فیزیک1)- 15آذر

در این مطلب فیلم روش مطالعه و سوالات پیشنهادی نرگس غلامی در مبحث ترمودینامیک فیزیک1 را ویژه آمادگی در آزمون15آذر باهم مشاهده میکنیم...

سوالات پیشنهادی رتبه74ریاضی در مبحث ترمودینامیک(فیزیک1)- 15آذر

نرگـــــس غلامــــی

رتبــه74 منطقـه1 - دانشجــوی کامپــــیوتر تهـــران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث ترمودینــــامیک از درس فیزیـــک یک

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون پانزدهم آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی نرگــس غلامی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .


      پشتیبـــــــــان ویـــــــژه     

فایل های ضمیمه

فیلم : نرگس غلامی - روش مطالعه و سوالات پیشنهادی مبحث ترمودینامیک(فیزیک1)- 15آذر