چند از ده درس ریاضی گروه دبستان و متوسطه 1 در آزمون 1 آذر 98

هدف‌گذاری چند از 10 با توجه به اهمیت ویژه ای که به هر درس می‌دهد، دانش آموزان را برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک می‌کند. هر کس با توجه به بازه‌ی ترازی خود، از هر 10 سوال، به 1 تا چند سو

چند از ده درس ریاضی گروه دبستان و متوسطه 1 در آزمون 1 آذر 98

هدف‌گذاری چند از 10 با توجه به اهمیت ویژه‌ ای که به هر درس می دهد،‌ دانش آموزان را  برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک می‌کند. هر کس با توجه به بازه‌ی ترازی خود، از هر 10 سوال، به 1 تا چند سوال می تواند پاسخ دهد  و با در نظر گرفتن این چند از 10 می‌تواند ترازش را حفظ یا ارتقا بخشد.

*جدول چند از 10 در آزمون روی جلد دفترچه سوال درج می شود و شما در هر آزمون با نگاه به آن می توانید هدف گذاری نمایید که در هر تراز به هر درس چند سوال را پاسخ دهید.

ماهيت سيستم چند از ده:

براي ارزيابي دشواري يا آساني سؤال‌هاي آزمون از سيستم دهدهي استفاده مي‌شود. در اين سيستم مشخص شده است که دانش‌آموزان هر بازه‌ي تراز در هر درس به چند سؤال از 10 تا بايد پاسخ دهند.

رنگ ها در هر  سیستم چند از ده به چه معنا است؟

 آبي     ساده: نسبت به چند از ده در آزمون،  دو واحد ساده است.

 سبز    نسبتا ساده:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سفید   منطبق:  منطبق با چند از 10 درس در آزمون بوده است.

 زرد     نسبتا دشوار:  سبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد دشوار است.

 قرمز   دشوار: نسبت به چند از ده این درس در آزمون دو واحد دشوار است.

چه چیزی در این سیستم دهدهی  اهمیت دارد و باید به آن توجه کنید؟

1-به وجود هر رنگ توجه کنید:

عنوان مثال اگر رنگ قرمز در طول میله وجود نداشته باشد ،‌به این معناست که، ‌‌سوالی که دو واحد یا بیشتر نسبت به مصوب دشوار بوده باشد، در این درس  وجود نداشته است.

2-به طول رنگ ها توجه کنید.

به عنوان مثال هر چقدر طول یک رنگ نسبت به رنگ های دیگر در نمودار میله ای بیشتر باشد، یعنی سطح دشواری آزمون بیشتر به آن سمت گرایش دارد. مثلا در نمودار میله ای  زیر طول رنگ زرد بیشتر است، ‌یعنی آزمون بیشتر به سمت سطح نسبتا دشوار گرایش داشته است.


  1. سطح دشواری درس ریاضی بر مبنای سیستم چند از ده در مقطع دبستان و متوسطه 1

نام مسئول درس ریاضی در گروه مستندسازی آزمون: نرگس شیروئی


در مقطع چهارم دبستان آزمون در درس ریاضی نسبتا ساده بوده به طوری که اگر تراز شما  بین 6500-5500 بوده میتوانستید به 7 تا سوال از 10 تا درست جواب بدهید.

در مقطع پنجم دبستان به طور کلی آزمون در درس ریاضی متوسط بوده به طوری که کسی که ترازش بالای  6000 بوده به  8 تا از 10 تا میتوانسته درست جواب بدهد.

درس ریاضی در مقطع ششم دبستان نسبتا سخت تر از حد انتظار دانش آموزها بوده به طوری که همه دانش آموزها آزمون واسشون یک واحد سخت تر بوده است.

در پایه هفتم متوسطه سوال های درس ریاضی ساده بوده به طوی که بچه هایی که برای آزمون خیلی آماده نبودند میتوانستند به 3 تا سوال از 10 تا جواب درست بدهند و بچه های تراز بالای 6250 به 9 تا سوال میتوانستند جواب بدهند.

در پایه هشتم متوسطه سوالات کاملا منطبق با پیش بینی ما بوده است ، بچه های تراز بالای 5500، حداقل به 7 تا از 10 سوال درست جواب داده اند.

در پایه نهم متوسطه سوال های درس ریاضی خیلی ساده بوده بچه هایی که آماده نبوده اند برای آزمون 3 تا سوال و بچه های تراز بالای 6250 به هر 10 سوال درست جواب داده اند.


نرگس شیروئی
ارسال شده توسط : نرگس شیروئی