دانلود کنید : کارنامه نردبانی آزمون 1 آذر 98

کارنامه نردبانی آزمون1 آذر 98 را در ادامه دانلود کنید .......

دانلود کنید : کارنامه نردبانی آزمون 1 آذر 98

این کارنامه 20 پله دارد . شما روی کدام پله ایستاده اید و به کدام پله می خواهید برسید ؟

هر ردیف کارنامه ( پله های نردبان ) مربوط به بازه های 250 تایی تراز است .

این کارنامه راپرینت بگیرید و سپس خودتان تکمیل کنید.

نمره ی تراز خود را در هر درس پیدا کنید و در همان ردیف  نمره ی چند از 10 خود را در خانه ی مربوط به آن درس بنویسید.

آیا می خواهید بدانید در آزمون امروز  دانش آموزانی که در هر درس تراز 5000 یا 6000  دارند از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده اند ؟

آیا می خواهید بدانید در کدام درس وضعیت بهتری دارید و در کدام درس باید هدف گذاری کنید و پیشرفت کنید ؟

آیا می خواهید بدانید در کدام درس می توانید راحت تر پیشرفت کنید ؟

آیا  می خواهید بدانید  در آزمون امروز میانگین درصد  هر درس چقدر بوده است ؟  آیا می خواهید بدانید در آزمون امروز کدام درس سخت تر و کدام درس ساده تر بوده است ؟

هم اکنون می توانید کارنامه ی چند از 10 را برای همه ی درس های هر آزمون ببینید و از روی کارنامه ی اصلی خودتان که دریافت کرده اید نمره ی چند از 10 خود را در ستون  هر درس بنویسید.

این کارنامه برای هدف گذاری به شما ایده می دهد  و کار شما را برای هدف گذاری ساده تر می کند.


کاظم قلم چی


هم اکنون این کارنامه  برای هر دانش آموز به صورت جداگانه در صفحه شخصی اش در کنار کارنامه آزمون وجود دارد


اما شما می توانید که خودتان نیز این کارنامه را تکمیل کنید . کافی است از روی کارنامه ی  اصلی که گرفته اید  خانه های مربوط به هر درس را خودتان تکمیل نمایید.

کارنامه نردبانی آزمون مقطع خود را در قسمت فایل های ضمیمه پایین این مطلب دانلود کنید
دانلود کنید : کارنامه نردبانی آزمون 1 آذر 98فایل های ضمیمه