آنچه لازم است برای آزمون 15 آذر یازدهم ریاضی بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 15 آذر یازدهم ریاضی بدانید به همراه سوالات و پاسخگویی

آنچه لازم است برای آزمون 15 آذر یازدهم ریاضی بدانید

سلام دوستان !
 شرح و تفصیل منطق و ویژگی های آزمون 15 آذر در زیر آورده شده است :

تعداد سوال هر درس و زمان بندی سوالات آزمون 15 آذرماه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

در جدول زیر نیز برنامه تفصیلی آزمون 15 آذر را مشاهده میکنید :

سیستم ده‌دهی یا درجه سختی سوالات آزمون 15 آذر مطابق زیر است :

در مورد برنامه راهبردی و منطق آزمون ها هر سوالی داشتید در بخش نظرات بپرسید...