سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر تجربی برای مباحث آزمون 15 آذر

دراین مطلب سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر تجربی جهت آمادگی در آزمون15 آذر را به همراه روش مطالعه آنان در مباحثی که از آن سوال پیشنهاد داده اند، با هم مشاهده میکنیم...

سوالات پیشنهادی رتبه‌های برتر تجربی برای مباحث آزمون 15 آذر

سوالات پیشنهادی پشتیبانان ویژه

پشتیبانان ویژه و رتبه های برتر کنکــور،سوالات مهم را برای آمادگی آزمون15آذر به شما پیشنهاد میدهند !

*سوالات پیشنهادی، سوالاتی است که رتبه های برتر کنکور از کتاب های کانون انتخاب میکنند و این سوالات به شکل مبحث محور تنظیم شده اند. به طور مثال، در مبحث « دینامیک» فیزیک . به علاوه، این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی هستند؛ همچنین، پشتیبانان ویژه، علت انتخاب این سوالات را نیز بیان می کنند.

 *از سوی دیگر، رتبه های برتر کنکور، روش های مطالعه را برای مباحثی که در آن سوال پیشنهاد داده اند نیز ذکر می کنند؛ مثلا « روش مطالعه رتبه34 تجربی در مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم » یا « روش مطالعه رتبه23تجربی در مبحث انتقال اطلاعات در زیست دوازدهم » . 

برای مشاهده سوالات پیشنهادی هرکدام از رتبه های برتر، بر روی مبحث موردنظر خود کلیک کنید؛ سایر مباحث نیز به زودی بارگذاری خواهد شد.
رتبه3تجربی:مبحث جریان اطلاعات(زیست3)

رتبه3تجربی:در مبحث دینامیک(فیزیک3)

رتبه4 تجربی در مبحث ژنتیک(زیست3)

رتبه8تجربی:مبحث ادبیات غنایی(ادبیات3) رتبه73تجربی:مبحث آمار (ریاضی1) رتبه56تجربی: مبحث دینامیک(فیزیک3)
رتبه44تجربی:مبحث جریان اطلاعات(زیست3) رتبه37تجربی:مبحث ادبیات غنایی(ادبیات3) رتبه77تجربی:مبحث حرکت شناسی(فیزیک3)
رتبه86تجربی : مبحث آمار(ریاضی پایه) رتبه95تجربی: مبحث مثلثات (ریاضی1) رتبه135تجربی: مبحث مثلثات(ریاضی3)