آموزش و حل تصویری سوالات فیزیک یازدهم تجربی-آزمون 1 آذر 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات فیزیک یازدهم تجربی-آزمون 1 آذر 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت پاسخ، فیلم تمامی سوالات آزمون را مشاهده نمایید.


لینک سایت پاسخ

فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-1 آذر 98–فیزیک یازدهم تجربی–سؤال 131
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-1 آذر 98–فیزیک یازدهم تجربی–سؤال 132
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-1 آذر 98–فیزیک یازدهم تجربی–سؤال 133