کامنت‌های درسی منتخب (پنجشنبه 30 آبان)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند.

کامنت‌های درسی منتخب (پنجشنبه 30 آبان)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند و فعالیت مستمر بیش از ۲۰ نفر از رتبه های تک رقمی کنکور ۹۸ در قسمت کامنت ها نشان از اهمیت این قسمت از سایت کانون برای پیشرفت دانش آموزان دارد.

 از ساعت 15 روز چهارشنبه 29 آبان تا ساعت 15 روز پنجشنبه 30 آبان مجموعا 588 پرسش و پاسخ درسی در صفحات مقاطع قرار گرفته که در این مطلب منتخب این کامنت ها را برای شما آماده کرده ایم تا از نکات و راهنمایی های دوستان خود استفاده کنید.

دهم تجربی
دهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها اگر شیشه رو دود اندود کنیم بعد اب بریزیم ایا شیشه‌تر میشه؟فیزیک
دهم تجربییاسمن نظری، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6174پاسخ کامنتنه چون دود اندود شده دگر چسبی کم میشهفیزیک
دهم تجربیفاطمه صالحی، دهم تجربی - سبزوار - میانگین تراز 7197کامنتبرای جذب مواد حداقل باید از چند غشا و چند لایه فسفولیپیدی مواد عبور کنند؟!زیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتحداقل از 1 غشا دو لایه که بافت پوششیه فک کنمزیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتببخشید از 2غشا چهار فسفولیپیدزیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنت4 تا غشا 8 تا لایه فسفولیپیدی. از غشای ریز پرز (سلول پوششی سطحی روده) میگذره و وارد سلول میشه و از غشای سلول پوششی خارج میشه. از غشای سلول پوششی مویرگ وارد سلول پوششی دیواره مویرگ/رگ خونی میشه و با خروج از اون غشا وارد رگ خونی میشه. از 4 تا غشا عبور میکنه که هر کدوم دو لایه ان میشه 8 لایهزیست
دهم تجربییاسمن نظری، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6174کامنت(کلریدریک اسید در ایمنی بدن نقش دارد)ص یا غ؟زیست
دهم تجربییاسمن نظری، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6174پاسخ کامنتنای که به دستگاه گوارش ربطی نداره؟!😳😳زیست
دهم تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتچرا ربط داره حرکات ضربانی مژک‌ها باعث میشه ناخالصی‌ها به سمت حلق حرکت کنن که یا به صورت ارادی از بدن دفع میکنیم یا به صورت غیرارادی انعکاسی عمل بلع رو انجام میدیم که میره به معده . اونجا هم اسید معده میکشدش . البته یکی گفت خطرناکه باعث عفونت اینا میشه بره معده . اصلا اسیده میکروبا رو میکشه دیگهزیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتکاربر درست میگه تو گفتار 1 فصل 3 میخونیمزیست
دهم تجربیکاربر سایتکامنتبا توجه به چهار لایه شرکت کننده در ساختار لوله گوارش انسان،بافت.........بافت........در همه لایه‌ها وجود دارد.1)پوششى،برخلاف\پیوندى سست 2)ماهیچه اى،برخلاف\عصبى 3)پوششى،همانند\پیوندى متراکم. 4)پیوندى سست،همانند\پوششى میشه دلیلش رو هم بگیدزیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتگزینه 4 تو هر چهار لایه بافت پوششى و بافت پیوندى سست وجود دارهزیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتهمانند باید میگفتزیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنتکاربر 482 تقریبا یه هفته پیش هم بچه‌ها این سوال رو گذاشته بودن، یه چیزی که تو این سوال باید بهش دقت کنیم اینه که "بافت" ماهیچه ای فقط توی لایه ماهیچه ای و مخاطی هست و توی لایه‌های دیگه "سلول های" ماهیچه ای وجود داره. نه "بافت" ❗ تنها بافت هایی که توی هر چهار لایه هستن پیوندی و پوششی هستن.❗زیست
دهم تجربیمحمدرضا قراجه مرند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجکامنت📍تست📍در محل ......بطور قطع......... .❗️🛑1.آغاز حرکات کرمی _ امکان مشاهده مبارزه میکروبی وجود ندارد🛑2.آغاز گوارش شیمیایی _ فعالیت غددی که بالاتر از سطح لوله گوارش قراردارند مشاهده می‌شود.🛑3.آغاز گوارش شیمیایی لیپید ها_ حرکات قطعه کننده مشاهده می‌شود.🛑4.آغاز مصرف آب در طی لوله گوارشی _حرکات کرمی مشاهده می‌شود.زیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتگزینه 2زیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنتگزینه 2زیست
دهم تجربیفاطمه صالحی، دهم تجربی - سبزوار - میانگین تراز 7197پاسخ کامنت2 میشودزیست
دهم تجربیکاربر سایتکامنتمگه بافت عصبى در همه لایه‌ها هستش؟زیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنتنه شبکه عصبی فقط تو زیر مخاط و ماهیچه ای هست. توی دو لایه‌ی دیگه نورون عصبی پیدا میشه ولی بافت و شبکه ای وجود ندارهزیست
دهم تجربیکاربر سایتکامنتگوارش شیمیایى نشاسته تنها در دهان ممکنه؟زیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتنه ......زیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنتنه ولی از دهان آغاز میشهزیست
دهم تجربییاسمن نظری، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6174پاسخ کامنتدر دهان گوارش ناقصه چون نشاسته به مالتوز تبدیل میشه و به گلوگز تبدیل نمیشهزیست
دهم تجربیکاربر سایتکامنتغدد معده توی لایه مخاطی هستند یا زیرمخاطی؟زیست
دهم تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتدر لایه مخاطیزیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنتدر مخاطیزیست
دهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها یه جا میگه انتشار گاز‌های تنفسی فقط به صورت محلول است . یه جا میگه بیشترین اکسیژن خون به صورت ترکیب با هموگلوبین و مقدار اندکی به صورت محلول در خوناب به بافت‌ها منتقل میشود و اکسیژن ... پس این جمله دومی جمله اولی رو نقض میکنه ؟زیست
دهم تجربیمحمدرضا قراجه مرند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجپاسخ کامنتگاز‌های تنفسی بدلیل وجود آب درون حبابک در اون حل میشن و به صورت محلول به خون منتشر میشن !اماا بعد از ورود به خون 97درصدش با هموگلوبین منتقل میشهزیست
دهم تجربیسمر مشیدی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتسلام ، ببینید ، اکسیژنی که ترکیب میشه با هموگلوبین که نامحلول نیست که ، چون خود هموگلوبین یک پروتئین محلول در پلاسما است ، پس اکسیژنی که بهش وصل میشه هم محلول استزیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950کامنتشبکه عصبی که فقط تو روده هست فقط میتونه مستقل از دستگاه خودمختار عمل کنه؟زیست
دهم تجربیسمر مشیدی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتنه مسلما دستگاه خودمختار میتونه روش تاثیر بزاره ( اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک )زیست
دهم تجربیعسل نوروزی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6468پاسخ کامنتشبکه‌های عصبی روده ای منظورته؟زیست
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتآره...زیست
دهم تجربیمحمدرضا قراجه مرند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجکامنتدوستان این نکته که میگید در روده بزرگ حرکت در هر چهار جهت اصلی انجام میشه:ببینید این شکل روده هستش که در هر چهار جهت گسترش یافته و حرکت مواد رو به جلو هستش نمیشه براش جهت گذاشت!اما اینو بدونید چون مواد در اثر انقباضات پخش میشن در تمام طول لوله گوارش مواد در همه‌ی جهات حرکت میکنن✅زیست
دهم تجربیکاربر سایتکامنتسوال دین وزندگی * لطف خداوند متعال به ادمی برای حرکت در مسیر رشد وکمال ودست یابی به هدف خلقت خود به چه صورت تجلی یافته ؟ 1 کرامت بخشیدن به انسان و برتری دادن او بر بسیاری از مخلوقات /2 ارسال انبیای الهی همراه با کتاب برای تشخیص حق از باطل /3 نشان دادن عوامل رشد و معرفی عوامل سقوط /4 قرار دادن توانایی بهرمندی از اسمانهاو زمین در وجود انساندین و زندگی
دهم تجربینگار روزدار، دهم تجربی - اصفهان - میانگین تراز 6342پاسخ کامنت4 میشهدین و زندگی
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنت4 میشه مدیر بثبتدین و زندگی
دهم تجربیکاربر سایتکامنتسوال دین وزندگی * پیام کدام گزینه نشانگر اختیار انسان در محدوده دنیوی است ؟ 1 شما فریاد رس من نیستید/ 2من فریاد رس شما نیستم /3 مراسرزنش نکنید و خودتان را سرزنش کنید / 4 فقط شما را به گناه دعوت کردم.دین و زندگی
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتگزینه 4دین و زندگی
دهم تجربیمجتبی دهقان بنادکی، دهم تجربی - یزد - میانگین تراز 5658پاسخ کامنتگزینه 4دین و زندگی
دهم تجربیکاربر سایتکامنتسوگند شیطان درچه مورد و چه چیزی باعث تحقق ان میشود ؟ 1 فریب فرزندان ادم و جلوگیری .. _اراده انسان / 2فریب فرزندان ادم و..._ دعوت به گناهدین و زندگی
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتگزینه 1دین و زندگی
دهم تجربینگار روزدار، دهم تجربی - اصفهان - میانگین تراز 6342پاسخ کامنتاولی میشه...دین و زندگی
دهم تجربیکاربر سایتکامنتونفس وما ... به کدام مفهوم اشاره دارد ؟ تفاوت انسان با سایر موجودات / حکیمانه و هدفدار بون خلقت انهادین و زندگی
دهم تجربینگار روزدار، دهم تجربی - اصفهان - میانگین تراز 6342پاسخ کامنتاولی میشه...؟دین و زندگی
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتاولی میشهدین و زندگی
دهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها خود استعاره رو چجوری تشخیص بدیم ؟ اضافه استعاره رو فهمیدم ولی اینو هرچی تست میزنم همش غلطهادبیات فارسی
دهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتاستعاره‌ها رو حفظ کن مثلا نرگس استعاره از چشمهادبیات فارسی
دهم تجربییاسمن نظری، دهم تجربی - الشتر - میانگین تراز 6174پاسخ کامنتیا مثلا لعل استعاره از لبهادبیات فارسی
دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربیمه سیما زارعی، تجربى نظام جدید - تهرانکامنتبچه‌ها جهت جنوب مگه درون سو نیست؟ توی یه ازمون پارسال برون سو در نظر گرفته شده ، میشه بگید کدوم درستهفیزیک
دوازدهم تجربیرها مرسلی - دانشجوی رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتجنوب برون سوئه شمال درون سوفیزیک
دوازدهم تجربیسارا زنده دل - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتنه . جنوب برون سوئهفیزیک
دوازدهم تجربیمنیره کیاقادی، تجربى نظام جدید - آمل - میانگین تراز 7312پاسخ کامنتسلام جهت شمال درون سو هست که هم جهت با میدان مغناطیسی زمینه و جهت جنوب هم برون سو هست.فیزیک
دوازدهم تجربیمهدی خسروی، تجربى نظام جدید - اشتهاردپاسخ کامنتتاجایی که یادم میاد درون سو باید باشهفیزیک
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها من تو درک یه مفهومی مشکل دارم ، ما میگیم در ظرفی که سطح مقطع آن با افزایش ارتفاع تغییر میکند نیروی وارد بر کف ظرف همان وزن ستون مایع نیست ؟ اگه اینطوریه پس چرا وزن مایع (نه ستون مایع) برابر با نیروی کف ظرف نیست ؟سوال دوم اینه که تو یه ظرف یو شکل که سطح مقطع دو طرف برابر نیست وقتی یه طرف ارتفاع کمی پایین میاد چرا در طرف مقابل ارتفاع همونقدر نمیره بالا ؟ مگه فشار فقط به ارتفاع بستگی نداره؟ لطفان جواب بدید.فیزیک
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتنکته اول رو اشتباه برداشت کردید.ما میگیم در یک جامد غیر منشوری فشار وارده بر کف ضرب برابر وزن مایع نیست.امان نیروی وارده بر کف ضرب برابر وزن ستون منشوری بالای قاعده هست(حتی اگر جسم منشوری نباشد)(کنکور سراسری خارج ریاضی 81 مثال خوبی هست)برای مورد دوم وقتی حجم مشخصی از مایع به طرفی از لوله یو شکل اضافه میشه وزن مایع در سطح مقطع مذکور فشاری ایجاد میکنه ک باید در سمت دیگر هم همین فشار ایجاد بشه تا مایع در تعادل باشد.چون سطح قاعده دیگر کوچک‌تر یا بزرگ‌تر است برای اینکه وزن مورد نیاز برای برابر فشارفیزیک
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدر ادامه پست قبل.برای اینکه وزن مورد نیاز برای برابر فشار رو ایجاد کنه لازم هست.ک اگر سطع مقطع کوچک‌تری دارد بیشتر بالا برود(چون حجم مهم هست ک همان جرم مایع بالا سر هست.)و اگر سطح مقطع بزرگ‌تر کمتر بالا برود.فرمول حجم استوانه رو بنویسی متوجه میشیفیزیک
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبه جسمی به جرم (اِم) نیروی خالص و ثابت (اف نت) در راستای حرکت ان وارد میشود اگر بردار سرعت اولیه جسم وی صفر (با خط بالاش ) باشد : _اگر جهت حرکت جسم عوض شود بردار وی صفر و بردار ان برایند(خلاصه ) در خلاف جهت هم هستند _اگر در لحظه تی بردارجسم منفی وی صفر شود در این لحظه بردار برایند ( خالص ) و بردار سرعت جسم هم جهت هستند دلیل درستی این دو تا جمله رو بگین ممنون مدیر بثبت 🔥💛 دوستان اگر کسی میتونه بگه مرسی #علیرضافیزیک
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدر مورد جمله اول.وقتی جسمی سرعتی داره و نیرویی در راستای حرکت به ان وارد میشه یا در جهت هست یا خلاف جهت...حالا مورد یک گفته در یک زمانی تغییر جهت حرکت میده یعنی سرعت تغییر علامت میده...معنی میشه ک حرکت کند شونده بوده.چ زمان کند شونده هست؟ک شتاب و سرعت خلاف جهت هم باشن.شتاب همواره در جهت نیروی خالص هست پس وقتی سرعت و شتاب خلاف هستن سرعت و نیرو هم خلاف هستن.جمله دوم بردار چ چیز جسم منفی وی صفر شود؟ولی من توضیح کامل میدم ک بتونید با جمله صحیح قضاوت کنید.وقتی هم علامت هستن ک حرکت تند شونده و شتاب وفیزیک
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدر ادامه پست قبلی ک سرعت و شتاب و نیرو هم علامت باشن...حالا این جملا درست هست...حرکت تند شونده هست.تغییر سرعت نداریم.و جسم همواره در جهت سرعت اولیه پیش میرود و....(این موارد شایع‌تر هستن)فیزیک
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبه جسمی به جرم (اِم) نیروی خالص و ثابت (اف نت) در راستای حرکت ان وارد میشود اگر بردار سرعت اولیه جسم وی صفر (با خط بالاش ) باشد : _اگر جهت حرکت جسم عوض شود بردار وی صفر و بردار ان برایند(خلاصه ) در خلاف جهت هم هستند _اگر در لحظه تی بردارجسم منفی وی صفر شود در این لحظه بردار برایند ( خالص ) و بردار سرعت جسم هم جهت هستند دلیل درستی این دو تا جمله رو بگین ممنون مدیر بثبت 🔥💛#علیرضافیزیک
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتی بار توضیح دادم تایید نشد متاسفانه دیگه این بار هم نشه متاسفم...ببنید وقتی ی جسم سرعت داره و یک نیرو در راستای اون بهش وارد میشه پس یا در جهتش هست یا خلاف...حالا مورد اول میگه ک ی زمانی سرعت صفر میشه.پس حرکت کند شونده بوده.کی هست؟وقتی شتاب و سرعت خلاف هم باشن.و شتاب و نیرو همیشه هم جهت هستن.پس وقتی سرعت و شتاب خلاف هم هستن پس قطعا سرعت و نیرو هم خلاف همن.مورد دوم حقیقتش نمیدونم تی بردار جسم منفی وی صفر یعنی چی؟منظور بردار مکان هست؟من توضیح کامل میدم بتونید قضاوت کنید وقتی برانید نیرو و سرعت همفیزیک
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدر ادامه کامنت قبلی وقتی برایند نیرو و سرعت هم جهت هستن پس حرکت تند شونده بود حالا جملات شایع ازمون‌ها این هست(حرکت همواره تند شونده خواهد بود.همواره در جهت سرعت اولیه خواهد بود.سرعت و شتاب و نیرو هم جهت هستن.جهت بردار جابه جایی همواره با سرعت یکی اس)این جملاتی هست ک تو ازمون‌ها شایع هست حالا ببینید جمله دوم شما کدام هستفیزیک
دوازدهم تجربیسیدعلیرضا میرمشتاقی، تجربى نظام جدید - لاهیجان - میانگین تراز 6685پاسخ کامنتخیلی ممنون منطورم این بود ک در لحظه تی ؛ بردار سرعت صفر جسم منفی میشه بد نوشته بودمفیزیک
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتدوستان هر کجا فعل مجهول باشه نائب فاعل داریم؟عربی
دوازدهم تجربیزهرا محسنی ثانی، تجربى نظام جدید - سبزوار - میانگین تراز 5550پاسخ کامنتبیشتراوقات همراه نائب فاعله خیلی کم پیش میاد که نائب فاعل نباشهعربی
دوازدهم تجربیدانیال شعبان پور، تجربى نظام جدید - بابل - میانگین تراز 7397پاسخ کامنتهمیشه هست ولى میتونه مستتر بشه، اما باز بحساب میادعربی
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام چربی‌ها پلیمر حساب میشن ؟ درسته که بگیم از به هم پیوستن تعداد زیادی مولکول کوچک ایجاد نشده اند ؟شیمی
دوازدهم تجربیآرش ودودفام - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازپاسخ کامنتسلام . اکثر چربی‌ها پلیمر نیستن ، فقط دسته کوچکی از اون‌ها (که بهشون "ترپن" میگن (که به طور مثال توی ویتامین دی وجود دارد .)) پلیمر محسوب میشن که بعید می‌دونم طراحان کنکور و آزمون‌های قلم چی ، اون‌ها رو مد نظر قرار بدن ، به نظرم در نظر بگیرید که پلیمر نیستند .شیمی
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتپلیمر نیستتشیمی
دوازدهم تجربیمهسا مهرعلی نجفی زاده، تجربى نظام جدید - دزفول - میانگین تراز 6894پاسخ کامنتبله درسته،، چربی‌ها پلیمر نیستن و مولکول‌های حاصل از گوارششون هم مونومر نیستن. مولکول‌های حاصل از گوارش‌تری گلیسرید‌ها (اسیدچرب، مونوگلیسرید و گلیسروله) که مونومر نیستن.شیمی
دوازدهم تجربیمحمدمهدی درویژه، تجربى نظام جدید - املش - میانگین تراز 5636کامنتسلام دو تا سوال داشتم.. 1_قدرت کاهندگی مس از طلا بیشتره یا برابر هستن؟.. 2_میشه گفت که تعداد ژنوتیپ و فنوتیپ همواره برابر با دگره یا بیشتر از اون هستن؟.. مدیر لطفاً یه مرحمتی بکن..شیمی
دوازدهم تجربیمهسا مهرعلی نجفی زاده، تجربى نظام جدید - دزفول - میانگین تراز 6894پاسخ کامنتقدرت کاهندگی مس بیشتر از طلاست ( واکنش تیغه‌ی مس با محلولی از یون‌های طلا انجام پذیره)شیمی
دوازدهم تجربیرضا حاتمی، تجربى نظام جدید - شیراز - میانگین تراز 6669پاسخ کامنتبیشتر هس .فنوتیپ رو مطمئنمژنوتیپ رو بیشتر بودنش مطمئنم ولی برابرش ی کم شک دارم ولی گمونم با صفات وابسته ب ایکس مردان اینم درستهشیمی
دوازدهم تجربیامیرمحمد بارانی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتسوال. دو درسته فنو و ژنو هیچ وقت کمتر از دگره نیستنشیمی
دوازدهم تجربیمهسا مهرعلی نجفی زاده، تجربى نظام جدید - دزفول - میانگین تراز 6894پاسخ کامنتبرایِ سوال دومتم آره میشه گفت تعداد فنوتیپ در کمترین حالت با آلل‌ها برابره (درصورتیکه رابطه بین الل‌ها غالب و مغلوبی باشه) یا بیشتره (رابطه بارزیت ناقص و همتوانی باشه). ژنوتیپ هم یا بیشتره یا برابر (در مردان برای صفات وابسته به ایکس تعداد انواع فنوتیپ برابر با انواع ژنوتیپ برابر با آلله) مثلا برای بیماری هموفیلی دو آلل، دو ژنوتیپ و دو فنوتیپ مردِ سالم یا بیمار داریم :)شیمی
دوازدهم تجربیمحمدمهدی درویژه، تجربى نظام جدید - املش - میانگین تراز 5636پاسخ کامنتتشکر... خیلی جامع بود..شیمی
دوازدهم تجربیج م هجرتی، تجربى نظام جدید - کرج - میانگین تراز 5931کامنتدر هر سه لایه‌ی درخت دارای رشد پسین از قبیل پیراپوست و پوست و تنه درخت به شکل مجزا از یکدیگر هم بافت زنده و هم بافت مرده همواره یافت میشود! ص/غزیست
دوازدهم تجربیمهدی خسروی، تجربى نظام جدید - اشتهاردپاسخ کامنتصحیح استزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه انواع فنوتیپ میشه از انواع ژنوتیپ بیشتر باشه؟زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتبله، ممکنهزیست
دوازدهم تجربیسارا زنده دل - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتبله . مثالش هم گیاه گل ادریسی ک با تغییر محیط (اسیدی یا قلیایی بودن )رنگش تغییر میکنه و دو نوع فنوتیپ رو درعین یک ژنوتیپه بودنش بروز میدهزیست
دوازدهم تجربیمهرناز نیک پسند، تجربى نظام جدید - شیروان - میانگین تراز 5642پاسخ کامنتآره مثه گل ادریسی ک با یک نوع ژنوتیپ در خاک اسیدی و خنثی دو رنگ متفاوت(دو فنوتیپ متفاوت)ایجاد میکنهزیست
دوازدهم تجربیپرستو رضایی، تجربى نظام جدید - میانه - میانگین تراز 6736پاسخ کامنتبله اگه محیط تاثیر بزارهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام رگهای کرونری تو اپی کاردند یا میوکاردزیست
دوازدهم تجربیارشیا دانش، تجربى نظام جدید - خوی - میانگین تراز 7319پاسخ کامنتسلام یه جورایی میشه گفت همه جای قلب قرار دارن! چون بالاخره خونی که از درون قلب میگذره که نمیتونه خون‌رسانی کنه پس باید همه جای قلبو کرونر خون رسانی کنه ، ولی کتاب هم کمی گنگ گفته جوری میگه انگار فقط ماهیچه‌ی قلب رو خون‌رسانی میکنهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتهم توی خونریزی محدود و هم تو خونریزی شدید ایجاد درپوش داریم؟منفذ ادراری تو کرم خاکی خارج از بدنه؟سوال پایین رو هم لطفا جواب بدینزیست
دوازدهم تجربیارشیا دانش، تجربى نظام جدید - خوی - میانگین تراز 7319پاسخ کامنتفقط توی خونریزی‌های محدود ایجاد درپوش داریم و اینکه میتونیم بگیم توی هردو نوع خونریزی میتوان جمع شدن پلاکت‌ها را مشاهده کرد ، در مورد دومی هم کتاب به صراحت گفته که منفذ ادراری متانفریدی خارج از بدن قرار دارهزیست
دوازدهم تجربیمهدیه نجفی، تجربى نظام جدید - تربت حیدریه - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتبله فقط توخونریزی‌های محدود طبق متن کتاب ایجاد درپوش اتفاق میفته‌‌‌‌....و در خارج قرار داره سوال دومتزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتچرا غلطه هر انتقال صفتی از یک سلول به سلول دیگر به معنای تولید مثل آن نیست؟مگه صفات ارثی نیستنزیست
دوازدهم تجربیحسین حسینی نشاط، تجربى نظام جدید - تهران - میانگین تراز 6229پاسخ کامنتانتقال ژن از باکتری پوشینه دار به بدون پوشینهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتکتاب میگه( همولنف نقشی توی انتقال گازهای تنفسی نداره)ولی آقای روزبهانی میگن(تو همولنف سلول هایی وجود دارن که برای تنفس از اکسیژن موجود در همولنف استفاده میکنن)پس جمله‌ی کتاب غلطه؟زیست
دوازدهم تجربیامیرمحمد بارانی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتهمولنف در حشرات نقشی نداره ولی تویه بندپایان ممکنه داشته باشه تویه ازمون قلمچی هم نکتش اومده بود فک کنمزیست
دوازدهم تجربیزانا کارگر، تجربى نظام جدید - سقز - میانگین تراز 6981پاسخ کامنتدر جانورانی که هم همولنف دارند و هم تنفس نایدیسی (حشرات و صد پایان) همولنف در انتقال گاز‌ها نقش نداره ولی در سایر بندپایان و بیشتر نرم تنان همولتف در انتقال گاز‌ها نقش دارهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتوابسته به جنس بارز که تو سوال 29 زیست هست چطوری باید ژنوتیپ نوشت ؟زیست
دوازدهم تجربیامیرمحمد بارانی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتفرقی نداره با بقیه فقط باید دقت داشته باشی که در حالت ناخالص طرف بیمار است درد بیماری بارززیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتلایه‌ی پروتئینی توی مویرگ‌های منفذ داره فقط ؟زیست
دوازدهم تجربیامیرمحمد بارانی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتخیر در همه هست فقط در منفذ دار ضخیم‌تر از بقیشون هستزیست
دوازدهم تجربیمحمدمهدی زورآوند، تجربى نظام جدید - کرمانشاه - میانگین تراز 6755پاسخ کامنتبنظر من اقای بارانی اشتبا گفتنلایه پروتئینی ضخیم فقط تو منفذ داره و یچیز جدا از غشای پایه استهمشون غشای پایه دارناین یدونه منفذ دارها پروتئین هم دارنتو کتاب نگفته همین یکیه دارم از یه سایت خارجی ک قبلش دربارش خوندم میگم چون فکر کردم غشای پایه همون لایه پروتئینیهزیست
دوازدهم تجربیج م هجرتی، تجربى نظام جدید - کرج - میانگین تراز 5931کامنتگیاهان تک لپه ای هرگز چوبی نمیشوند. ص/غ اگر غلط بود لطفا مثال نقض در حد کتاب درسی بیارید ممنون!زیست
دوازدهم تجربیامیرمحمد بارانی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتخیر در گیاهان چوبی هم آوند چوبی وجود داره که لیگینین در ان رسوب میکنه و سلول هاش مرده اندزیست
دوازدهم تجربیج م هجرتی، تجربى نظام جدید - کرج - میانگین تراز 5931پاسخ کامنتجناب بارانی متوجه نشدم، کاربر آ د یک در سطح کتاب... /منظور از چوبی شدن رشد پسین هست نه اضافه شدن لیگنین به دیواره‌ی یاخته ها!زیست
دوازدهم تجربیاحمد ساعدموچشی، تجربى نظام جدید - سنندج - میانگین تراز 6829پاسخ کامنتغلط چون هر درختی آوند داره و آوند شامل آوند چوبی میشهزیست
دوازدهم تجربیکیمیا الوند، تجربى نظام جدید - کردکوی - میانگین تراز 6947پاسخ کامنتاگه منظورتون به تنه‌ی درخت هست و نه یلول‌های آوندچوبیش، توی آیامیدانید همین فصل گفته تنه‌ی درخت نخل و نارگیل ک تک لپه ای هستند هم ضخیم میشه. اما حاصل رشد پسین نیست و مربوط به سرلاد نخستینشون هست. اما اشاره ای به اینکه چوبی شدن نکرده. با توجه به متن کتاب، من ک مثال نقض و یا حتی چیزی ک درستی این جمله رو تایید کنه پیدا نکردم. فکر نمیکنم در حدکنکور بشه نظری درموردش داد و سوال بیاد. البته شاید اشتباه میکنم🙏 اگه کسی میدونه لطفا بگه. برای من هم سوال شد.زیست
دوازدهم تجربیمهدی خسروی، تجربى نظام جدید - اشتهاردپاسخ کامنتغلطه بخاطر اوند هاشونزیست
دوازدهم تجربیالهه بخشی، تجربى نظام جدید - عشق آباد - میانگین تراز 6234کامنتبچه‌ها نوعی صفت تک ژنی تحت کنترل الل است،هرزنبور ماده‌ی دارای این صفت میتواند دو نوع گامه در رابطه با این صفت ایجاد کند.ص/غزیست
دوازدهم تجربیمنیره کیاقادی، تجربى نظام جدید - آمل - میانگین تراز 7312پاسخ کامنتغلط زنبور‌های ماده کارگر اصلا توانایی ایجاد گامت ندارند.زیست
دوازدهم تجربیالهه بخشی، تجربى نظام جدید - عشق آباد - میانگین تراز 6234پاسخ کامنتشما بدون در نظرگرفتن ماده‌ی کارگر بگید منبعم این جمله رو درست گرفته،اما به نظر من اگه صفت خالص باشه یک نوع میشه و جمله اشتباهه نظر شما چیه؟زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتنادست، زنبور ماده کارگرزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها اگر در سوالات مثلا گفت امکان تولد دختر سالم از نظر هموفیلی با پدر بیمار وجود دارد ،مادر رو باید سالم در نظر بگیریم یا سالم و ناقل یا اصلا هیچکدومزیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتباید همه حالت‌های ممکن رو در نظر بگیریمزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتچون پدر بیمار هست دختر یا ناقل(دقت کنید به ناقل هم سالم گفته میشه) هست یا بیمار. این به ژنوتیپ مادر بستگی داره.ولی اینجا چون دختر بیمار نبود قطعا مادر بیمار نیست.پس برای مادر دو حالت میمونه سالم یا ناقلزیست
دوازدهم تجربیالهام اسدی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6910پاسخ کامنتوابسته به ایکس بارز یعنی اینکه حتی اگر یکی از ایکس‌ها الل بیمار داشته باشن فرد بیمار محسوب میشه و ناقل در وابسته به ایکس بارز معنی‌ای نداره.ولی توی وابسته به ایکس نهفته حتما باید دوتا ایکس الل بیمار داشته باشن تا فرد بیمار باشه در واقع اینجا فرد ناقل رو میتونیم داشته باشیمزیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتبارز یعنی آلل بیماری از آلل سلامتی قوی تره و حضورش بر سلامتی غلبه می‌کنه و نهفته هم برعکسشهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتببین بزا با همین هموفیلی بریم نهفته وابسته ایکس یعنی این فرد در صورتی مبتلا به بیماری میشه که الل نهفته داشته باشه(مرد و زن فرق دارن مرد یک نهفته زن هردوتا) در حقیقت الل اچ بزرگ میاد فاکتور انعقادی رو میسازه و اچ کوچیک نمیسازه//تو بارز مثلا یه بیماری مثل دیستروفی(البته دقیق یادم نیست این بارز وابسته به جنس بود یا نه)به هر حال این بیماری وختی ایجاد میشه که‌ی ترکیب خاصی تو بدن ایجاد شه مثلا یک پروتئین خاص یا ی آنزیم خاص یعنی اگر الل بارز رو داشته باشه به فنا می‌رهزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدر وابسته به ایکس نهفته شما هم ماده ناقل دارید هم بیمار هم سالم. چون ناقل بیماری مغلوب هست ولی اگر بارز باشد بیمار دارید و سالم.ناقل معنی نداره.(چون الل بیمار غالب هست).ی نکته جالب در این باره وجود داره ک تعداد فنوتیپ این دو حالت تفاوتی ندارن.در هر دو حالت دو تا هست بیماری و سالمزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتدر واقع وقتی هموفیلی رو بخوایم در نظر بگیریم این بیماری که وابسته به جنس هستش آلل ایکس کوچیک باعث بیماری میشه که البته توی زنان اگه یکی از ایکس‌ها اچ بزرگ داشته باشه اون زن ناقل هموفیلی هستش اما توی مرد‌ها یا سالم هستن یا بیمار این نوع بیماری وابسته به ایکس نهفته یا همون آلل مغلوب هستش اما اگه بیماری دیگه ای آلل حرف بزرگ موجب بیماری شه در اینصورت حتی اگه ناخالص هم باشه یعنی یکی از ایکس‌ها آلل بزرگ و دیگری کوچیک داشته باشه باز هم بیماره و دیگه ناقل توی بارز‌ها تعریف نمیشهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها یه سوال رنای پیک در حال ساخت با رمز گذاری هم هیدروژنی تشکیل میده؟زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتنه با رشته رمز گذار تشکیل نمیدهزیست
دوازدهم تجربیج م هجرتی، تجربى نظام جدید - کرج - میانگین تراز 5931پاسخ کامنترنای پیک در حال تشکیل فقط با رشته‌ی الگو پیوند هیدروژنی تشکیل میده و با رشته‌ی رمز گذار ارتباطی نداره!زیست
دوازدهم تجربیسارینا ساعدی، تجربى نظام جدید - سنندج - میانگین تراز 6373پاسخ کامنتنه، فقط با رشته الگو میدهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتستاره دریایی تنفس پوستی داره؟ طبق سوال 37 غیر حضوری #زهرا مدیر جان یه سوال درسی پرسیدم لطفا ثبت کن . ثبت کن عزیزم ثبت کن .زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتکتاب گفته آبششیزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام مگه انعکاس انقباض مثانه دستورش از نخاع نیست.پس چرا تو نوزادان ربطش داده به مغززیست
دوازدهم تجربیصدف چولکی، تجربى نظام جدید - ایوان غرب - میانگین تراز 6387پاسخ کامنتچون نخاع کاملا با مغز ارتباط برقرار نکرده بنابراین برای دستور انقباض کاملتر مثانه مجبوره از مغز کمک بگیرهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتچرا فشار اسمزی ثابته.مگه پروتئین نمیتونه خارج بشهزیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتتا یه حدی خارج میشه نه اونقدر که باعث تغییر اساسی بشه کتاب هم از اون تغییر کوچک چشم پوشی کردهزیست
دوازدهم تجربیابوالفضل میرزایی، تجربى نظام جدید - ملایر - میانگین تراز 6347پاسخ کامنتبه طور معمول خیرزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتکبد قادر به تولید کلسترول هست؟زیست
دوازدهم تجربیرها مرسلی - دانشجوی رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتبله همه سلولها میتونن بسازن. چون تو غشای سلولهای جانوری کلسترول هست..زیست
دوازدهم تجربیطیبه محمدنژاد، تجربى نظام جدید - بیرجند - میانگین تراز 6595کامنتبچه‌ها هر کی اطلاعاتش کامله لطفا دیابت شیرین و بی مزه رو کامل مقایسه کنه...ممنون...مدیر یعنی چی؟سوال درسی دارم میپرسما! با من لج کردی کلا!زیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدیابت شیرین=علت بیماری افزایش قندخون.کاهش ورود گلوکز به یاخته‌های بدن.علت کاهش ورود ترشح نشدن یا به اندازه نشدن انسولین.یا پاسخ ندادن گیرنده‌های یاخته به انسولین.حجم ادرار زیاد.میزان گلوکز خون زیاد.باعث بیماری قلبی و نارسایی کلیه و...کاهش وزن تجزیه جربی و پروتین و تولید محصولات اسیدی و نیاز رعایت بیشتر بهداشت حتی در زخم‌ها و سختگی‌ها جزیی. دیابت بی مزه=حجم ادرار بالا.میزان گلوکز خون طبیعی.علت توقف ترشح هورمون ضد ادراری(بر اساس ازمون 7 فرودین سال 1396 با ترشحزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدر ادامه کامنت قبل.(بر اساس ازمون 7 فروردین سال 1396 ترشح ن چندان کافیه هورمون ضد ادراری در مواقع لزوم)از بین توازن اب و یون و نیاز برای توجه جدی.میزان انسولین بدن کافی.وضع گیرنده‌های یاخته‌ها عادی.زیست
دوازدهم تجربیطیبه محمدنژاد، تجربى نظام جدید - بیرجند - میانگین تراز 6595پاسخ کامنتسپاس آقای کهن...فقط اینکه آیا در دیابت شیرین هم افزایش تشنگی و تحریک مرکز تشنگی در زیر نهنج رو داریم؟( که با توضیحاتتون بنظر میرسه بله)زیست
دوازدهم تجربیزهرا روح بخش، تجربى نظام جدید - یزدکامنتراستی بچه‌ها چن روز پیش یه دوست گلی راجب اینکه آیا میشه ترجمه رو هنگام رونویسی در"یوکاریوتها"دید پرسیده بود..من امروز از یکی از معلمای خوب یزد پرسیدم گفت مشاهده نمیشه(حتی در میتوکندری و پلاست )..کتابم چیزی درموردش نگفته..حتی سوال کنکور امسال هم اینجوری درنظر گرفته..پس مشاهده نمیشه دوست عزیز😉🍃✌زیست
دوازدهم تجربیزهرا روح بخش، تجربى نظام جدید - یزدپاسخ کامنتکنکور امسال اینجوری گرفته..ملاکو فک کنم باید همین قرار بدیم..کتاب چیزی راجبش نگفته..🍃زیست
دوازدهم تجربیمصطفی غلامی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 7059پاسخ کامنتکنکور هر ساله اشتباه داره دوست عزیزامسال سر جلسه بودم و چهار سوال زیست مشکل علمی داشت که از قصد طراحان کنکور میذارنزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلامتو یکی از منبعام نوشته ک سلول هایی با توانایی تولید چوب پنبه توسط هردو نوع سرلاد ساخته میشوندمیشه بگین سرلاد نخستین چجوری اینکارو میکنه؟زیست
دوازدهم تجربیامین دانشور، تجربى نظام جدید - اشنویه - میانگین تراز 7151پاسخ کامنتاحتمالا برای ریشه در نظر گرفته که در لایه‌ی آندودرم سلول هایی با دیواره‌ی جانبی چوب پنبه ای داریمزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام دوستان دوتا سوال درباره ژنتیک دارم.اول اینکه چطور میشه گفت در صفات تک جایگاهی تعداد فنوتیپ هیچگاه کمتر از ژنوتیپ نمی‌شود؟ مگه گروه خونی آر اچ سه تا ژنوتیپ و دوتا فنوتیپ نداره؟ میشه توضیح بدین. دوم اینکه اگه بگه رابطه بین الل‌ها از نوع هم توانی یا بارزیت ناقص باشه ، برای هر رخ نمود فقط یک نوع ژن نمود امکان پذیر است، این جمله رو درست میگیرید یا اشتباه و چرا؟ نمیشه گفت توی این مورد محیط میتونه اثرگذار باشه؟ مدیر عزیز لطفا ثبت کن . لطفا دکترا و تراز بالا جواب بدن من هموز جواب درستیو نگرفتم😓زیست
دوازدهم تجربیعلیرضا شریفی کلاریجانی، تجربى نظام جدید - قائم شهر - میانگین تراز 6766پاسخ کامنتراستش ژنوتیپ همیشه بیشتر یا مساوی فنوتیپ هستش...وقتیم برابر میشه که رابطه بارز و نهفته بین الل‌ها نباشه. سوال دومتون خیلی بحث روش هست. ولی به نظر من و براساس متن کتاب ما نباید ویژگی‌های محیطی رو جزو فنوتیپ در نظر بگیریم.چون فنوتیپ طبق تعریف کتاب صفحه 40 میشه حالت‌های بروز یافته یک صفت. تعریف صفت هم بر اساس صفحه 38 کتاب ویژگی‌های ارثی جاندارانه. پس نباید ویژگی‌های محیطی رو جزو فنوتیپ در نظر گرفت.حالا دوستان دیگه هم نظر بدن لطفا نظرات اونارو هم بدونیمزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتچرا افرادی دیابت دارن سنگ کلیه هم دارن؟زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتچون سوخت و ساز پروتئین و نوکلئیک اسید تو بودنشون بیشتره و اوریک اسید و اوره بودنشون از حالت طبیعی بیشتره و بیشتر رسوب می‌کنهزیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتچون سوخت و ساز پروتئین و نوکلئیک اسید تو بدن اون‌ها بالاتر از حد عادیه و در نتیجه اوره و اوریک اسید شون بیشتره احتمال سنگ کلیه به دلیل رسوب این مواد بالاترهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتاگر غضروف‌های حنجره اسیب ببینند احتمال ورود غذا به مجاری تنفسی افزایش پیدا میکند؟زیست
دوازدهم تجربیمصطفی غلامی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 7059پاسخ کامنتخیز افزایش نمیابد چون ممکنه غضروف دیواره حنجره از بین رفته باشه و روهم جمع بشودزیست
دوازدهم تجربیدانیال شعبان پور، تجربى نظام جدید - بابل - میانگین تراز 7397پاسخ کامنتباید بگیریم افزایش پیدا میکنه، انقدر سخت نگیرینزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتاقای کهندر خانواده ای که مادر گروه خونی بی مثبت دارد و از نظر صفت ار اچ ناخالص است و پدرگروه خونی آبی منفی دارد امکان نداارد فقط دو حالت مختلف از نظر ژنوتیپی برای امیزش بین پدر و مادر خانواده قابل تصور باشدزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتگروه خونی ا ب او برای رد این جمله کافیه کاری به ار اچ هم نداشته باشید رد میشهبرای مادر ک قطعا ا ب بوده و پدر میتونه ب ب یا ب او باشهشما به ب او رو در نظر بگیرید ژنمود فرزتد‌ها میتونه ب ب یا ا ب یا ا او باشدزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتنایژک مبادله ای به انشعابات کوچکتری تقسیم میشود؟زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتنه آخریشه ، لازم نیست تا این حد دقیق بشینزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام دیواره نخستین میتواند چوبی شود ؟(ص غ) معلمم گفته درسته کسی میتونه بگه از کجا استنباط میکنه؟ (خودش نیست وگرنه میپرسیدم )ممنون❤️زیست
دوازدهم تجربیامیرمحمد بارانی، تجربى نظام جدید - سیرجان - میانگین تراز 6680پاسخ کامنتمن یه تستی که زدم نوشته بود نخستین چوبی غلط گرفته بودزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتاوسیت ثانویه دارای یک الل گروه خونی اصلیه یا دوتا؟چون دو کروماتیدیه میشه گفت دو تا؟خود قلمچی گفته توی مرحله اس الل‌ها دوبرابر میشه بعد دوباره تو سوال 30 آذر گفته اوسیت ثانویه یک الل گروه خونی اصلی داره؟زیست
دوازدهم تجربیپریا مظفری - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتدوتا یک نوعزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها چرا در پایان یک دم عادی حجم هوای درون دستگاه تنفس معادل هوای باقی مانده، هوای جاری و هوای ذخیره بازدمی است؟ اون ذخیره بازدمی چیه؟🙄زیست
دوازدهم تجربیسیده فاطمه ابراهیمی، تجربى نظام جدید - تهران - میانگین تراز 6729پاسخ کامنتاون هوایی است که بلاخره باید باشه تا بتونی بازدم انجام بدیزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653کامنتسوال 2813 کتاب آبی قلمچی زیست گزینه سوم تو پاسخ میگه ک همه مشکلات در انعقاد خون مربوط به هموفیلی نیست و میتونع از کمبود کلسیم یا ویتامین کا باشهولی باز تو سوال 2865 میگه یک پسر زخمی میشه و کلی خون ازش میره و انعقاد نمیکنه خونش کدام گزینه درست هست ولی تو این یکی فقط هموفیلی رو در نظر میگیره ن کمبود ویتامین روچرا؟ اینم میتونه باشه ک اگه باشه هر 4 گزینه رد میشهزیست
دوازدهم تجربیمهسا همتی، تجربى نظام جدید - بندرترکمن - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتبله اتفاقا سوال منم بود.شاید اشتباه طراح باشهزیست
دوازدهم تجربیهادی امینیان، تجربى نظام جدید - گرگان - میانگین تراز 6770کامنتپدر و مادری سالم داری دختری بیمار هستند..الل بیماری در دختر میتواند روی کروموزوم جنسی باشد ص غ.زیست
دوازدهم تجربیعلی عبدی، تجربى نظام جدید - کلیبر - میانگین تراز 6240پاسخ کامنتباس غ باشهزیست
دوازدهم تجربیمهسا همتی، تجربى نظام جدید - بندرترکمن - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتغ.در بیماری جنسی نهفته اگر دختر بیمار باشه باید پدر هم بیمار باشه حتمازیست
دوازدهم تجربیسیده فاطمه ابراهیمی، تجربى نظام جدید - تهران - میانگین تراز 6729پاسخ کامنتبنظرم صحیحه شاید مادرناقل باشهزیست
دوازدهم تجربیعلی نصیرزاده دشتگل، تجربى نظام جدید - گرگان - میانگین تراز 6632پاسخ کامنتزمانی ک پدر و مادر سالمن و دختر بیماره، بیماری از نوع غیرجنسی نهفته هستش و این جمله غلطهزیست
دوازدهم تجربیصدف چولکی، تجربى نظام جدید - ایوان غرب - میانگین تراز 6387پاسخ کامنتطبق اطلاعاتی ک کتاب داده من میگم غلطه وگرنه درغیر این صورت خارج از کتاب خبری ندارمزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتغلط هست.زمانی ک روی کروموزوم جنسی هست یعنی وابسته به جنس...به منظور تصحیح پاسخ یکی از عزیزان ما در هیچ گونه بیماری وابسته به جنس مرد ناقل نداریم.یا بیمار هست یا سالم خالصزیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتدیدم نظر‌ها فرق داره گفتم کامل‌تر توضیح بدم.کلن دو حالت وجود داره یا جنسی نهفته یا جنسی بارز.....اگر نهفته باشد شاید بگید خب پس مادر میتونه ناقل باشه درست میگین ولی اگه نهفته هست پس دختر خالص هست و یک الل بیمار رو از پدر گرفته(در حالی ک از پدر فقط ایکس گرفته پس پدر نباید بیمار باشد؟)رد حالت اول...اگر بارز هست قطعا لااقل یک والد بیمار هست.پس در هر دو حالت جمله غلط هستزیست
دوازدهم تجربیمهدی جلالت پارس، تجربى نظام جدید - خوی - میانگین تراز 6969پاسخ کامنتشک نکن اشتباههزیست
دوازدهم تجربیعلی رضائی، تجربى نظام جدید - برازجان - میانگین تراز 6571پاسخ کامنتاز آخر به اول میرم.اگه شد که درسته!الل سالم رو «س»در نظر میگیرم،الل بیماری زا رو «ن»:: پدره سالمه پس الل روی ایکسش،«س»هست.دختره مریضه پس جفتش باید «ن»باشه.ولی باباهه که «ن»نداره.پس روی کروموزوم جنسی نمیتونه باشهزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها یه جا میگه انتشار گاز‌های تنفسی فقط به صورت محلول است . یه جا میگه بیشترین اکسیژن خون به صورت ترکیب با هموگلوبین و مقدار اندکی به صورت محلول در خوناب به بافت‌ها منتقل میشود و اکسیژن ... پس این جمله دومی جمله اولی رو نقض میکنه ؟زیست
دوازدهم تجربیسیده فاطمه ابراهیمی، تجربى نظام جدید - تهران - میانگین تراز 6729پاسخ کامنتجمله اول میگه انتشار ینی ورود گاز به بدن وگرنه از نظر محلول بودن اینا تو همه مراحل محلولهزیست
دوازدهم تجربیخانم زهرا امجدی، تجربى نظام جدید - قم - میانگین تراز 6471پاسخ کامنتخب اولی منظورش اینه همه گاز‌ها به صورت محلول در آب منتقل میشن! ولی دوم منظورش اینه ک یه مقدار کمی از اکسیژن ک میشه هفت درصد توسط پلاسما حمل میشه و بقیش توسط هموگلوبین،هم دیگه رو نقض نمیکنندزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها یه جا میگه انتشار گاز‌های تنفسی فقط به صورت محلول است . یه جا میگه بیشترین اکسیژن خون به صورت ترکیب با هموگلوبین و مقدار اندکی به صورت محلول در خوناب به بافت‌ها منتقل میشود و اکسیژن ... پس این جمله دومی جمله اولی رو نقض میکنه ؟زیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتجمله اول هوای ورودی به شش هست..خیلی فرق دارن باهم.وقتی هوا میره داخل بخش‌های عملکردی تنفس شما باید محلول در اب باشه ک انتشار پیدا کنه..ولی مورد دوم وقتی هست ک اون گاز داخل مخیط داخلی بدن شماس.یعنی خون..ک بله اونجا بیشتر گویچه هستنزیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتتراوش فقط از منافذه؟یا از غشا هم هس؟اخه تو کتاب فقط گفته منفذ😐خواهشا بگیدزیست
دوازدهم تجربینگین مردانی، تجربى نظام جدید - کمال آباد/کمال شهر - میانگین تراز 6818پاسخ کامنتطبقِ‌چیزی که من تو کتاب کمک اموزشیم خوندم،تراوش از منافذ صورت میگیره ولی ترشح و بازجذب از غشا و باتوجه به خاصیت تراوایی نسبی!زیست
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسوال 33 غیرحضوری گزینه 3 چرا درسته؟زیست
دوازدهم تجربیعلیرضا کهن، تجربى نظام جدید - کاشمر - میانگین تراز 7653پاسخ کامنتاین نکته هر سال سوال میشههر دو هورمون گاسترین و سکرتین از مجاور بندازه پیلوز ترشح میشه چون دوازده هم اول روده باریک هست ک مجاور پیلور هست و یاخته غدد معده هورمون ترشح کننده گاسترین هم مجاور پیلور هستزیست
دوازدهم تجربیمحمدصادق حبیب الهی، تجربى نظام جدید - دهدشت - میانگین تراز 5937پاسخ کامنتگاسترین ک خوده کتاب نوشته .. سکرتین هم از دوازدهه ترشح میشه ک دوازدهه به دریچه پیلور وصله یجورایی پس در نتیجه میتونه سکرتین میتونع از یاخته‌های ترشح بشه ک نزدیک دریچه پیلوره ... ببخش اگ بد توضیح دادمزیست
دوازدهم تجربیمحمدرضا محمدی، تجربى نظام جدید - ایوان غرب - میانگین تراز 7200پاسخ کامنتسلام خسته نباشید. ببینید متناهی منهای نامتناهی میشه متناهی. بعدش نامتناهی منهای متناهی میشه نامتناهی. اما گزینه چهار اشتراک متناهی و نامتناهی میشه متناهی دیگه منهای هرچی بشه میشه متناهی. خودمم نفهمیدم چی گفتم!ریاضی
دوازدهم تجربیشقایق رجبلو، تجربى نظام جدید - آزادشهر - میانگین تراز 7267کامنتسلام ی نکره ونشانه‌ی جمع رو باید وابسته پسین بگیریم؟ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیفاطمه زارع، تجربى نظام جدید - رشت - میانگین تراز 6726پاسخ کامنتطبق نظام جدید نهادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمبینا عیدی داریان، تجربى نظام جدید - تهران - میانگین تراز 7046کامنتچرا برید و درید جناس محسوب نمیشن؟ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمحمد نبی امینی، تجربى نظام جدید - ایلام - میانگین تراز 6885پاسخ کامنتبُرید/دَرید دقت کنین هم تو فتحه هم تو حرف فرق دارن یعنی دوجا که نمیشه جناسادبیات فارسی
دوازدهم تجربیکاربر سایتکامنتبیت (بس پند نو که بود آن گه در تاج سرش پیدا/صد پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان ) خیلی در مورد معنیش فک کردم شاید "پند" در مصرع اول به معنای حیله و مکر باشه و "پند" مصرع دوم به معنای اندرز و نصیحت... پند یه معنای دیگه هم داره به معنی عهد و پیمان باز من خودمم معنیشو نفهمیدم .. دوستانی که ادبیاتشون خوبه لطف کنن تو همین صفحه معنیشو بنویسن...ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیسید فرهاد شکری، تجربى نظام جدید - مهاباد - میانگین تراز 6035پاسخ کامنتیکی از پادشاهان بوده که توی تاجش تکه کاغد هایی بوده که رو هر کدوم یه پند نوشته بوده و هرکی میومده بهش میداده . بعد شاعر تو بیت دوم میگه وقتی این شاهه مرده به جمجمه ش نگاه کن پند‌های جدید و زیادی میبینی ( مثل گذران بودن دنیا و قدرت) . امید وارم درست گفته باشمادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمحمد موسی خانی، تجربى نظام جدید - خوی - میانگین تراز 7599کامنتسلام به همگی لطفا به سوالام جواب بدین ممنون. 1. آیا تو بیت "همچو بلبل همه از دست تو فریاد کنم/تا تو ای دسته گل! باغ و بهارم باشی" حسن تعلیل وجود داره؟ 2. در مصرع "رفت روز جوانی چو برق از نظرم"، روز جوانی رو تشبیه گرفته چرا؟ 3. مفهوم بیت "سپهر دیده ام از دود آه ابری گشت/ز من گریز و مصون از نزول باران باش" چیه؟ 4. در عبارت "خاصّه کسانی که برای کنجکاوی به دیدار وی می‌آمدند"دوتا وابسته پسین داریم؟ ( کسانی - وی ) 5. تو "ترسیم چهره بیدادگر" دو ترکیب اضافی داریم یا یدونه؟ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمحمدحسین ذکری زارنجی، تجربى نظام جدید - اردبیلپاسخ کامنت2. روز جوانی اضافه تشبیهی است یعنی جوانی به روز تشبیه شدهادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمحمدحسین ذکری زارنجی، تجربى نظام جدید - اردبیلپاسخ کامنت5. ترسیم چهره بیدادگر یدونه ترکیب اضافی داره( ترسیم چهره) یدونه هم وصفی( چهره بیدادگر)ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمنیره کیاقادی، تجربى نظام جدید - آمل - میانگین تراز 7312پاسخ کامنتسلام آقای موسی خانی یک.بله حسن تعلیل دلیل ادبی برای آواز خواندن همچون بلبل جلب توجه معشوقه. دو.جوانی به گذشت ایام و روزگار تشبیه شده که وجه شبهش مثل برق گذشتن هست. سه.نمیدونم راستش. چهار.بله دو تا وابسته پسین داریم و کنجکاوی وابسته نیست چون برای حرف اضافه هست نه اسم.ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمحمدحسین ذکری زارنجی، تجربى نظام جدید - اردبیلپاسخ کامنت3. آه میکشه و میگه حالم بده برو میخوام گریه کنم!ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمحمدحسین ذکری زارنجی، تجربى نظام جدید - اردبیلپاسخ کامنت4. کسانی وابسته پسین نیستادبیات فارسی
دوازدهم تجربیسید کیارش سادات رفیعی، تجربى نظام جدید - مشهد - میانگین تراز 7922پاسخ کامنتسلام1- بنظرم اره چون میگه علت خوندنِ بلبل اینه که دسته‌ی گل باغ و بهارش باشن(خودشو به بلبل تشبیه کرده و معشوقشو به دسته‌ی گل)2-والا ی تست دیگه اینجوری دیده بودم..درکش نمیشه کرد:\3- اغراق در شدت غم و اشکه شاعر و درخواست تنهایی4-والا خاصه که میشه مخصوصن..مخصوصا کسانی که دوتا بخش جدان!پس بنظرم فقط وی..یکی چون بیدادگر صفته مضاف الیه هستادبیات فارسی
دوازدهم تجربیطلا اکبری حقرو - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهپاسخ کامنت1-تا جایی که من میدونم وجود نداره تشبیه هست حسن تعلیل نه2-جوانی به روز مانند شده که پایان میپذیرد3-معنی بیت: درواقع دل شاعر ا‌ونقدر پر از آه و سوز است که گریه میکنه در * سپهر دیده ام * شاعر چشماشو مثل آسمون فرض کرده که میباره (گریه میکنه) میگه از من دوری کن که اشکامو نبینی مفهوم کلیش همون اغراق در گریستن شاعره 4-فکر کنم آره 5-یدونه (ترسیم چهره)ادبیات فارسی
دوازدهم تجربیمهدی جلالت پارس، تجربى نظام جدید - خوی - میانگین تراز 6969پاسخ کامنتحسن تعلیل که واضحه. تشبیهم که روز جوانی مانند برق تو نگام گذشت.بعدی هم اشاره به گریه شاعر میکنه.ادبیات فارسی
دوازدهم حسابداری
دوازدهم حسابداریمه سیما زارعی، تجربى نظام جدید - تهرانکامنتبچه‌ها وقتی میگه میدان مغناطیسی به سمت جنوب مگه درون سو نباید باشه؟ توی ازمون پارسال زده برون سو؟ اشتباه نیست؟فیزیک
دوازدهم حسابداریاشکان امانی، ریاضى نظام قدیم - سنندج - میانگین تراز 8013پاسخ کامنتبستگی به زاویه دید شما داره :// وقتی میگه به سمت جنوبه شما کره زمین رو تصور کن که مثلا میدان مغناتیسی از رشت به سمت تهرانه و با توجه به اون تو ذهنت حرکت بار هارو مشخص کن، حفظ نکن که جنوب میشه درون یا برون، اگه متوجه نشدی سوالو بذار تا توضیح بدیمفیزیک
فارغ التحصیل تجربی
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها سوال 108 غیرحضوری آنتالپی پیوند اکسیژن و فلوئور و سوختن اتانول چرا غلط شده؟شیمی
فارغ التحصیل تجربیمحمد قدریان - دانشجوی رشته‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتسلام سوختن اتانول که درسته مشکلی نداره.اما اکسیژن و فلوئور باید دقت کنی که در سمت فراورده‌ها باید اتم گازی باشه نه مولکولی گازیشیمی
فارغ التحصیل تجربیمحمد قدریان - دانشجوی رشته‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتدر مورد سوختن اتانول دقت کن حالت فیزیکی آب تو فراورده باید حتما گازی باشهشیمی
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتاگه تیغه مسی در محلول حاوی یون روی قراربگیره مگه رنگ محلول به تدریج ابی نمیشه؟منبع من گفته تغییری در رنگ مشاهده نمیشه. میشه لطفا دلیلشو توضیح بدین.شیمی
فارغ التحصیل تجربیسارا اکبری - دانشجوی رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنانپاسخ کامنتاین واکنش انجام ناپذیره چون 😉 ارجاعتون میدم به جدول سری الکتروشیمیایی و این نکته که روی از مس بالاتره...شیمی
فارغ التحصیل تجربیمحدثه الیاسی، تجربى نظام قدیم - ساوه - میانگین تراز 6581پاسخ کامنتطبق الکتروشیمی براساس جدول پتانسیل کاهش/ روی منفی‌تر از مسه پس جانشینش نمیشه/واکنشی انجام نمیشهشیمی
فارغ التحصیل تجربیفاطی ^_^ - کاربر سایتپاسخ کامنتخب این واکنش اصن انجام پذیر نیس ، طبق چیزایی ک تو الکتروشیمی خوندیم الان تو این واکنش مس آند و روی کاتد پس اصن واکنشی رخ نمیده بینشون اگ برعکس بود(میگف تیغه روی در محلول حاوی یون مس) اونموقع واکنش انجام میشدشیمی
فارغ التحصیل تجربیمحمدرضا لیاقت، چهارم تجربی - تهرانپاسخ کامنتخب برای اینکه اصلا واکنشی صورت نمی‌گیره دلیلش هم اینه که در جدول پتانسیل کاهشی،روی بالاتر از مس قرار داره پس کاهنده قوی‌تری هست یعنی بین مس و روی،اونی که میتونه به دیگری الکترون بده روی هست.حالا اگه تیغه مسی در محلول حاوی یون روی باشه نمیتونه به روی الکترون بده چون کاهنده ضعیف تریه و واکنشی رخ نمیده.شیمی
فارغ التحصیل تجربیعرفان منادی، تجربى نظام قدیم - بهبهان - میانگین تراز 6621پاسخ کامنتفلز پایین‌تر تو سری الکترو شیمیایی نمیتونه با کاتیون فلز بالاتر واکنش بده...تو سری الکترو شیمیایی روی بالاتره مسهشیمی
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتسلام من تغذیه غیر انتفاعی بهمن قبول شدم ولی شهریور ثبت نام نکردم حالا الان از جایی انصراف که نباید بدم یوقت؟و اینکه دیگه راه برگشتی نیست؟ نمیشه برم تغذیه بخونم؟زیست
فارغ التحصیل تجربیرضا آخش، چهارم تجربی - ماکوپاسخ کامنتمن اطلاعی ندارم تو این موردزیست
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتاحتمال بالا نمیشه برای اینکه خیالت راحت بشه برو دانشگاهت بگو اون موقع اصلا ثبت نام نکردی اما قبول شده بودی شاید خود دانشگاه قبول کرد اگر هم نه ازین بلاتکلیفی بیرون میای...هیچ وقت به خاطر تصمیم هایی که گرفتی قبلا پشیمون نشو❤زیست
فارغ التحصیل تجربیالهه مرادی لالمی، تجربى نظام قدیم - بندرانزلی - میانگین تراز 6650کامنتتو یکی از سوالات کتاب سه سطحی گفته که هر جهش جانشینی سبب تغییر نوکلوتید‌های آر ان ای میشه!خب به این ایراد میشه گرفت!اگه جهش تو بخش تنظیمی ژن باشه،اصلا رونویسی نمیشه که بخواد تو آر ان ای حس بشه!ابهام نداره به نظر شما؟یادم نمیاد کجا!ولی یادمه یه تست دیگه دیده بودم‌به این نکته ای که من میگم توجه کرده بود برخلافِ این سوالِ سه سطحی!زیست
فارغ التحصیل تجربیمیلاد حاتم وند - کاربر سایتپاسخ کامنتخوب نادرسته دیگ دلیلش هم همین چیزیع ک شما گفتید👈اصلا ممکنه ک اون ژن در مراحل بعدی بیان نشه یعنی مثلا رونویسی نشه#میلادزیست
فارغ التحصیل تجربیعلیرضا کامیاب رودسری - دانشجوی رشته‌ی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراکپاسخ کامنتسلام هم استانی عزیز -ابهام داشتن رو که داره و من با توضیح شما موافقم ولی الان دقیق یادم نیست فک کنم جمله اول هم بشه با اغماز در برخی جاها درست گرفتزیست
فارغ التحصیل تجربیالهه مرادی لالمی، تجربى نظام قدیم - بندرانزلی - میانگین تراز 6650پاسخ کامنتدرست میگین آقای کامیاب...من از معلمم که اینو پرسیده بودم گفته بودن که به تست نگاه کن و ممکنه بعضی طراح‌ها اونقدر دقیق مثل تو فکر نکنن!ولی مشکل این سوال کانون این بود که چه تعداد موارد بود و هیچ جوری نمیشد فهمید طراح چطور فکر کرده🤦‍♀️زیست
فارغ التحصیل تجربیرضا آخش، چهارم تجربی - ماکوپاسخ کامنتمطمئنین همینجوری نوشته؟ وگرنه آره چون ممکنه جهش تو بخش تنظیمی ژنها، یا تو دی ان آی بین ژن‌ها و یا حتی در رشته غیرالگوی ژن رخ بده و باعث تغییر تو آر ان آ نشه.زیست
فارغ التحصیل تجربیالهه مرادی لالمی، تجربى نظام قدیم - بندرانزلی - میانگین تراز 6650پاسخ کامنتآقای حاتموند منم غلط گرفتم ولی بعد جواب تست غلط شد!و اگه تو ازمون بود الکی نمره منفی میشد!تو کنکور یادم نمیاد تا بحال این مورد سوال اومده باشه!و نمیدونم طراح کنکور چطور فکر میکنه اگه این سوالو بخواد مطرح کنه!زیست
فارغ التحصیل تجربیالهه مرادی لالمی، تجربى نظام قدیم - بندرانزلی - میانگین تراز 6650پاسخ کامنتبله دقیقا همینه جمله آقای آخش...سوال 36 کتاب سه سطحی چاپ 96!تو همین سوال یه گزینه‌ی دیگه هم هست که من به اونم اعتراض داشتم!که گفته هر جهش نقطه ای سبب تغییر مولکول‌های حاصل از رونویسی می‌شود....اینم به نظرم با هپون دلیل میشه رد کرد🙄زیست
فارغ التحصیل تجربیعلیرضا کامیاب رودسری - دانشجوی رشته‌ی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراکپاسخ کامنتاین جملهی دوم رو که گفتین تو کنکور اومده و درست گرفتن و بازم شرایط تست و نظر طراح هست معمولا تو کنکور همچین سوالایی نمیدن نگران نباشین یه بار هم اگه اومد و مطمعن نبودین و شرایط رو سنجیدین نزنین سوالوزیست
فارغ التحصیل تجربیرضا آخش، چهارم تجربی - ماکوپاسخ کامنتخب بهر حال باید دید شرایط چجوره و نظر طراحو هم باتوجه به لحن جملش حدس زد. شاید تو روی سوال بگه کدام گزینه در مورد "ژن" صحیح است... (مثلا) اون موقع دیگه همه رو باید درست بگیریم.زیست
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتسلام.این درسته که بگیم: در پروکاریوت‌ها آر.ان.ای.پلی مراز از کنار به دی.ان. ای وصل میشه و در یوکاریوت‌ها از پایین؟# م.مزیست
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتپاسخ کامنتکلا این نوع نکته غلطه، شما باید یک شکل رو به صورت سه بعدی تصور کنید#مهدیارزیست
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها من اصلا این ژن خودناسازگار رو نمیفهمم.نه خودش رو نه مسئله‌های ژنتیکش رو.یه دنیا ممنون میشم اگه کسی میتونه یکم از توضیحات کتاب بهتر برام توضیح بده.خیلی خیلی ممنون میشم.زیست
فارغ التحصیل تجربیفریبا جلالی، تجربى نظام قدیم - بانه - میانگین تراز 5726پاسخ کامنتژن خود ناسازگاری چند اللی است و هنگام آمیزش گامت نری که اللی متفاوت با الل‌های گیاه ماده داشته باشه می‌تونه لقاح انجام بده در کلاله گیاه ماده دونوع الل و در گامت نر یک نوع الل داریم و نوع الل گامت نر نباید با هیچ کدام از این دو الل مشابه باشد. که این ویژگی باعث میشه فراوانی افراد ناخالص افزایش و افرادخالص کاهش یابدزیست
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتسلام.بچه‌ها ها مگه کوسه‌ها غضروفی نیستن.پس این جملرو چرا درست گرفته؟(همه ماهی‌های غضروفی آمونیاک دفع میکنند)زیست
فارغ التحصیل تجربیفاطمه ریگ آبادی - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانپاسخ کامنتاشتباهه،مطمئنی نوشته دفع می‌کنند؟زیست
فارغ التحصیل تجربیرضا آخش، چهارم تجربی - ماکوپاسخ کامنتسلام اگه اینطوری گفته دروغی بیش نیست اما شاید منظورش این بوده آمونیاک را از سلول‌ها دور میکند؟زیست
فارغ التحصیل تجربیفاطمه ریگ آبادی - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانپاسخ کامنتجمله ای که نوشتین بله غلطه ،امادلیلش میشه: ماده دفعی نیتروژن داردربسیاری از ماهی‌های غضروفی فاقد اکسیژن است،نه بعضی.....کتاب اشتباه کرده ک پیش میاد !موفق باشید❤🌹زیست
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتبچه‌ها یه معادله هست گفته دوتا آ میدهد بى به اضافه دوتا سی.همشونم گازی.دلتا هاشش مثبت 197/1 و دلتا اسش مثبت 198/2.گفته برای پیشرفت خودبه خودی نیاز به دمای بالای 1000 کلوین هست.برای حلش دلتاجی رو صفر گذاشته و دما رو 1000 به دست اورده بعد گفته چون خودبه خودیه پس دلتاجی کمتر از صفر و دما بیشتر از 1000.من اصلا نمیفهمم اولا چرا دلتاجی رو صفر گذاشته تعادلی نیست که بعد اینکه چرا اگه دلتاجی منفی باشه دما بالای 1000؟کسی میتونه لطفا برام توضیح بده؟ریاضی
فارغ التحصیل تجربیمحمد قدریان - دانشجوی رشته‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتببین چون دلتا اچ مثبته و دلتا اس مثبت و گفته خودبخودی پیش میره این به این معنیه که اگه دمایی که داده یعنی 1000 کلوین رو بزاریم تو معادله دلتا جی 0 بشه که خودبخودی بشه.اما وقتی دلتا اچ مثبته یعنی اون 1000 کلوین که واکنش خودبخودی شده کمترین دمایی هست که به ازای اون واکنش خودبخودی میشه و اگه کمتر از 1000 باشه دیگه دلتا جی کوچیکتر مساوی صفر نیست و بزرگتر از 0 میشه و واکنش دیگه خودبخودی انجام نمیشه.به کامنت بعدیم دقت کن👐ریاضی
فارغ التحصیل تجربیمحمد قدریان - دانشجوی رشته‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتتو اینطور سوالا وقتی میگه تو فلان دما واکنش خودبخودی میشه باید به دوتا چیز دقت کنی.1 اینکه دلتا اچ مثبت باشه.اگه مثبت بود به دلتا اچ نیگا میکنی که دوحالت داره.اگه منفی بود که واکنش خودبخودی هست تو هردمایی.اما اگه دلتا اچ مثبت بود حتما تو دماهای بالا این واکنش انجام پذیره.حالا وقتی میگه به ازای فلان دما واکنش خودبخودی میشه یعنی اون حداقل دمایی هست که نیازه و اگه کمتر از اون باشه دیگ خودبخودی نیس.امیدوارم فهمیده باشی.یاعلی😍ریاضی
فارغ التحصیل تجربیمحمد قدریان - دانشجوی رشته‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهدپاسخ کامنتحالت اولش دلتا اس منظورم بود و حالت دوم دلتا اچ که دوحالت مثبت و منفی دارهریاضی
فارغ التحصیل تجربیموید برهانی نسب، تجربى نظام قدیم - تهرانپاسخ کامنتاولا که توی این سوال دلتا اچ و دلتا اس باید به واحداشون توجه کنی و تبدیل واحد داره...بعدشم دلتا جی رو صفر گذاشته که بفهمه مرز دما باید چند باشه که 1000 در امده پس توی دماهای بالای 1000 خودبخودیه و دلتا جی منفی میشهریاضی
فارغ التحصیل تجربیکاربر سایتکامنتسلام تورو خدا یکی جوب بده چرا جواب سینوس ایکس به توان 4 منهای کسینوس ایکس به توان 4 نمیشه منفی کسینوس دو ایکس به توان 2؟تو خدا جواب بدیدریاضی
فارغ التحصیل تجربیرویا حیاتى، سوم تجربی - کرجپاسخ کامنتعزیز دلم جوابش میشه 1منهای 2ضرب در سینوس به توان دو ایکس ضرب در کسینوس به توان دو ایکس ❤ریاضی
فارغ التحصیل تجربیرویا حیاتى، سوم تجربی - کرجپاسخ کامنتوای منها گفته بودی😭من جمع حساب کردمریاضی
نهم
نهمکاربر سایتکامنتسوال تستی چرا نظریه وگنر مورد تایید واقع نشد1)زیرا نتوانست شواهد جابجایی قاره‌ها را شرح دهد2)زیرا نتوانست نظریه اش را منتشر کند3)زیرا نتوانست توضیح دهد چرا قاره‌ها از هم دور میشوند4)زیرا نتوانست چگونگی اتصال قاره‌ها را شرح دهدزیست
نهمفریماه ساعی، نهم - کرمان - میانگین تراز 6525پاسخ کامنتبا اینکه هنوز درس ندادن بهمون اینو به نظرم میشه 1؟🤔زیست
هشتم
هشتمکاربر سایتکامنتنصف قرینه معکوس یک چهارم چی میشهریاضی
هشتمعلی رضا فانی اسکی، هشتم - چمستان - میانگین تراز 6735پاسخ کامنت1/2*-4=-2ریاضی
یازدهم تجربی
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام دوستان اونایی که سوالات آزمون 2 آذر 97 رو دارن ی کمکی کنید رفع ابهام شه سوال 145(فیزیک) گفته چون میدان الکتریکی یکنواخت نیست نمیشه از اون رابطه منفی دلتا یو مساوی کار نیروی میدان استفاده کرد در صورتی که امسال کتاب گفته(ص 20) این رابطه برای همه میدان‌ها صدق میکنه...فیزیک
یازدهم تجربیآرمان شهریاری، یازدهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 7110پاسخ کامنتسلام دوست عزیز. وقتی میدان یکنواخت نیست میخوای کدوم میدان رو تو فرمول جایگذاری کنی؟مسلما جوابی نداری چون میدان ثابت نیست. و با رابطه دلتا وی برابر دلتا یو بر روی کیو به راحتی جواب به دست میاد. در ضمن منظور صفحه20 اینه که اگه سوال به صورت مستقیم تغییر انرزی پتانسیل یا کار میدان رو داد تبدیل به هم کنی. نه اینکه خودت بتونی حسابشون کنی.فیزیک
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتسلام بىرونى ترىن لاىه استخوان با خارجى ترىن بافت فرق میکنه؟زیست
یازدهم تجربیسمر مشیدی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتخارجی‌ترین لایه استخوانی میشه همون تیغه‌های استخوان ولی خارجی‌ترین لایه بافت استخوان ،در تنه ، میشه پریوست ( که همون بافت پیوندی متراکمه ) ، در سر ، میشه غضروفزیست
یازدهم تجربیای تک احمد خانپور، یازدهم تجربی - تبریز - میانگین تراز 6379پاسخ کامنتبیرونی‌ترین لایه استخوان بافت پیوندی هست خارجیترین بافت بافت متراکم هستشزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتتیغه‌های استخوانی در تماس مستقیم با غشای سلول استخوانی قرار دارند یا بینشان فضا هست؟اگه هست توی اون فضا چی وجود داره؟زیست
یازدهم تجربیسمر مشیدی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتتیغه‌های استخوانی که به هم متصل نیستن که ، ممکنه چند جا به هم وصل بشن ، ولی بین اون‌ها ماتریکس وجود دارهزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتدر افراد بزرگسال ماده زمینه ای ساخته نمیشود یا کمتر ساخته میشود؟زیست
یازدهم تجربیسمر مشیدی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتخیلی خیلی کمتر ، ولی صفر نمیشهزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتشیپور استاش در ارتعاش پرده صماخ نقش مستقیم دارد یا غیر مستقیم؟زیست
یازدهم تجربیسمر مشیدی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتغیر مستقیم ، با تنظیم فشار هوا برای لرزش بهتر صماخزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتآیا روده‌ی کور جزئی از کولون بالارو است؟به نظر خودم اینگونه نیست زیرا کتاب گفته در ادامه(بعد از روده‌ی کور) روده به 3 قسمت تقسیم می‌شودزیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتنه. جزئی از کولون بالارو نیست.زیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتآیا در راست روده جزب وجود دارد؟زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتبله. مقداری آب و یون جذب میشهزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتآیا این جمله درست است؟تمامی غدد دیواره‌ی لوله گوارش مواد ساخته رو به مجرای ویژه‌ی خود تخلیه می‌کنند؟زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتبه نظرم غلطه. چون هورمونهایی رو هم ترشح میکنند که اونها به مجرا نمیریزند. چون هورمون هستند،به خون می‌ریزندزیست
یازدهم تجربیمحمدامین براتی، دهم تجربی - باغملک - میانگین تراز 6950پاسخ کامنتغلطه شاید اصلن ترشحشون نکن!زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتاگر منظورتون مواد غیر هورمونی هست، جمله صحیحه. چون غدد یا درون ریز هستند یا برون ریز. که شما منظورتون برون ریزها هستن. غدد برون ریز ترشحات خودشون رو به مجرا وارد میکنند.زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتایشون گفتن غده. غده ترشح انجام میده.زیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتآیا در معده حفره با غده فرق می‌کند؟زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتبله فرق میکنه. حفره قسمت بالاتری نسبت ب غده معده هست و غده نامیده نمیشه. چون ترشحاتش رو نه به خون و نه به مجرا وارد نمیکنهزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتآیا در ابتدای مری لایه ماهیچه ای طولی داریم؟زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتابتدای مری ماهیچه اش از نوع مخطط هست. بنا بر این نمیتونه حلقوی طولی( ماهیچه صاف) باشهزیست
یازدهم تجربیکاربر سایتکامنتآیا در حرکات کرمی لتیه‌ی ماهیچه ا ی حلقوی و طولی نقش دارند؟زیست
یازدهم تجربیفاطمه ایروانی مهابادی، دهم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6539پاسخ کامنتبله. همین طورهزیست