روش مطالعه‌ی مغناطیس و جریان الکتریکی در مدارها رتبه‌ی 9 تجربی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحث مغناطیس و جریان الکتریکی مدارها امید قیسوندی،رتبه‌ی 9 تجربی را میخوانید

روش مطالعه‌ی مغناطیس و جریان الکتریکی در مدارها رتبه‌ی 9 تجربی


امید قیسوندی

 رتبه9 منطقه3 – پزشکی تهران

 مغناطیس:

 مبحث مغناطیس یک مبحث تقریبا ساده در فیزیک کنکور میباشد که به دلیل دارا بودن فرمولهای زیاد در کتاب درسی نیازمند تمرین وتکرار فراوان میباشد، من فرمولها رو ابتدا تک به تک در برگه ای مینوشتم و از هر کدام از آنها چندین تمرین تشریحی و تستی منحصر به همان فرمول حل میکردم ،بعد از آن تست های زمان دار مربوط به فرمول را حل میکردم و در مرحله سوم تست های ترکیبی فرمولهای مختلف را میزدم. روش مطالعه‌ی مغناطیس و جریان الکتریکی در مدارها رتبه‌ی 9 تجربی

شیوه مطالعاتی مبحث جریان الکتریکی ومدار ها( فصل۲ فیزیک یازدهم) :

 این مبحث در کنکور امسال ۳ سوال را به خود اختصاص داده بود و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در این قسمت معمولا سوالات بسیار متنوعی در کنکور طرح میشود که نیاز است انواع تیپ های مختلف مورد برسی قرار گیرد. من ابتدا کتاب را کامل مطالعه میکردم و هرکدام از تمرین ها و مثال های کتاب را چند بار و به شیوه های مختلف حل میکردم و بعد از آن از درسنامه کتاب کمک آموزشی کمک میگرفتم و تمرینات و مثال های آن را هم به عنوان تمرینات آموزشی حل میکردم،سپس برای هر کدام از مباحث به ترتیب ساده به دشوار تست میزدم و هر کدام از فرمول ها و نکات مفید تست ها را در قسمت مربوطه در کتاب درسی مینوشتم که در زمان های مرور از آنها استفاده کنم. بعد از این پروسه و رسیدن به حد تسلط از تست های دشوار کتاب سه سطحی فیزیک استفاده میکردم که تمام نکات و فرمول های ریز و درشت را جمع بندی کنم و به خودم اعلام کنم که به حد تسلط رسیده ام.