روش مطالعه‌ی ویژگی‌های مواد و الکتروشیمی رتبه‌ی 14 تجربی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحث ویژگی‌های مواد و الکترو شمی علی حیدری،رتبه‌ی 14 تحربی را میخوانید

روش مطالعه‌ی ویژگی‌های مواد و الکتروشیمی رتبه‌ی 14 تجربی


علی حیدری

 رتبه14 ایثارگر5 درصد – پزشکی تهران

 روش مطالعه مبحث ویژگی های فیزیکی مواد : 

درابتدا باید بر حفظیات ابتدای این فصل کتاب مسلط شوید.سپس با حل تست های فراوان از بخش فشار در جامدات،مایعات و گازها براین بخشها مسلط میشوید.مبحث ارشمیدس دراین فصل که یکی از سخت ترین مباحث بودجه بندی کنکور است،نیازمند توجه جدی است.البته باید توجه کرد که حل مسائل در این بخش الزامی نیست اما حقیقتا حل مسئله به درک سوالات مفهومی کمک بسیاری میکند.پس از آن با اصل برنولی و معادله پیوستگی مواجه میشوید که اولی بسیار مفهومی بوده ومعمولا در سوالات از مثال های کتاب درسی استفاده میکنند. اما دومی محاسباتی بوده واستفاده از تست های مقایسه‌ای در این مورد بسیار شایع است. این فصل در کنکور معمولاشامل 3تست می شود. درصد من در این درس:96روش مطالعه‌ی ویژگی‌های مواد و الکتروشیمی رتبه‌ی 14 تجربی

 روش مطالعه مبحث الکتروشیمی برای آزمون 1آذر:

 ابتدا باید برحفظیات این مبحث مسلط شوید وهمچنین قلمرو های الکتروشیمی را بشناسید.برای آزمون 1آذر از شکل های کتاب سوال زیاد طرح خواهدشد زیرا مباحث بسیارکم است وهمچنین این فصل بسیار شکل محوراست.پس ازاین یادگرفتن مفهوم و پایه فرآیند اکسایش و کاهش وشناخت اکسنده وکاهنده ضروری است زیرا در ادامه فصل با آن بسیار سروکار خواهیم داشتو همچنین در قسمت هایی از فصل چهارم نیز با آن روبه رو خواهید شد. به طور معمول از این فصل حدود ۴ سوال در کنکور مطرح می‌شود. درصد من دراین درس:92.5