آخرین مهلت ثبت نام آزمون علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی

متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی تا اول آذرماه 98 فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

آخرین مهلت ثبت نام آزمون علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی

متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی تا اول آذرماه ۹۸ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی تا اول آذرماه ۹۸ تمدید شده است.

داوطلبان آزمون های الکترونیک میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی می توانند تا روز جمعه اول آذرماه ۹۸ در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون های الکترونیک میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی و علوم پایه دندانپزشکی ۷ آذر ماه سال ۹۸ برگزار می شود

منبع :