سوالات پیشنهادی رتبه8هنر در درس درک عمومی هنر ویژه آزمون 1 آذر

دراین مطلب فیلم روش مطالعه و سوالات پیشنهادی مینو معصوم زاده در مبحث هنر هند از درس درک عمومی هنر ویژه امادگی آزمون یکم آذر را مشاهده میکنید ...

سوالات پیشنهادی رتبه8هنر در درس درک عمومی هنر ویژه آزمون 1 آذر

مینو معصوم زاده

رتبه8 ایثارگران - دانشجوی سینما دانشگاه هنر


* فیلم سوالات پیشنهادی مینو معصوم زاده در زیر پیوست شده است و می توانید آن را مشاهده کنید .

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و برای آمادگی بیشتر در آزمون یکم آذر این سوالات را تمرین کنید .

* همچنین در این فیلم می توانید روش مطالعه ایشان را در مبحث هنر هند مشاهده کنید .

فایل های ضمیمه

فیلم روش مطالعه و سوالات پیشنهادی هنر هند - مینو معصوم زاده