سوالات پیشنهادی رتبه41 ریاضی ویژه آزمون 1 آذر

در این مطلب سوالات پیشنهادی عرفان بقایی در مباحث الکتریسیته و معادله سیاله را با هم مشاهده میکنیم ...

سوالات پیشنهادی رتبه41 ریاضی ویژه آزمون 1 آذر

عرفان بقایی

رتبه41 منطقه1 - دانشجوی برق شریف


مباحث انتخابی جهت پیشنهاد سوالات : 

* مبحث الکتریسیته از درس فیزیک 

* مبحث معادله سیاله از درس گسســته


- سوالات پیشنهادی عرفان بقایی در این مباحث را از فایل ضمیمه شده زیر می توانید بارگذاری و مشاهده نمایید .