خلاصه نکات هندسه و استدلال - نظام قدیم تجربی

خلاصه نکات هندسه و استدلال - نظام قدیم تجربی مشاهده در لینک بالا...

خلاصه نکات هندسه و استدلال - نظام قدیم تجربی

داوطلبان عزیز نظام قدیم تجربی، برای مشاهده درسنامه مبحث هندسه و استدلال که توسط شریف شعبانی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف تهیه شده است به فایل ضمیمه مراجعه کنید.