استاد ایرانی برنده جایزه پروفسور ماسوبوچی شد

دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب جایزه پروفسور ماسوبوچی در سال 2019 شد.

استاد ایرانی برنده جایزه پروفسور ماسوبوچی شد

دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب جایزه پروفسور ماسوبوچی در سال ۲۰۱۹ شد.

به گزارش ایسنا، دکتر مجید پورانوری، دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، توسط انجمن جوشکاری امریکا (AWS) به عنوان برنده جایزه پروفسور ماسوبوچی در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.

این جایزه توسط انجمن جوشکاری امریکا (AWS) به یک محقق زیر چهل سال که از طریق پژوهش، مشارکت قابل توجهی در پیشرفت علم و فناوری اتصال و جوشکاری مواد داشته است، اعطا می‌شود.

بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف، اسپانسر این جایزه دانشگاه MIT است.

منبع :