نمونه سوالات تستی علوم آمادگی آزمون 1 آذر چهارم دبستان +پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس علوم آمادگی آزمون 1 آذر چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی علوم آمادگی آزمون 1 آذر چهارم دبستان +پاسخ

نمونه سوال تستی درس علوم آمادگی آزمون 1 آذر چهارم دبستان صفحه های 8 تا 24+ پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس علوم آمادگی آزمون 1 آذر چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل


فاطمه احد زاده
ارسال شده توسط : فاطمه احد زاده