منابع آزمون المپیاد دانش‌آموزی جغرافیا و زیست شناسی اعلام شد

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان منابع آزمون‌های مرحله اول و دوم المپیاد دانش‌آموزی جغرافیا را اعلام کرد.

منابع آزمون المپیاد دانش‌آموزی جغرافیا و زیست شناسی اعلام شد

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان منابع آزمون‌های مرحله اول و دوم المپیاد دانش‌آموزی جغرافیا را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، منابع آزمون‌های مرحله اول و دوم المپیاد دانش‌آموزی جغرافیا کتاب جغرافیای ایران پایه دهم، کتاب جغرافیای 2 ( ناحیه‌ای)‌ پایه یازدهم علوم‌انسانی، کتاب جغرافیای 3 (کاربردی) پایه دوازدهم علوم‌انسانی و کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم است.

همچنین منابع المپیاد علمی زیست شناسی منابع مرحله اول، کتاب‌های زیست شناسی دبیرستان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است. انتظار می‌رود که دانش‌آموزان شناخت کافی از مطالب از مطالب کتاب‌های فیزیک و شیمی دبیرستان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم نیز داشته باشند.

منبع :