نمونه سوالات علوم پیشرفته-آمادگی آزمون 1 آذر - هفتم

توصیه می‌کنم سوالات علوم زیر را قبل از آزمون 1 آذر حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

نمونه سوالات علوم پیشرفته-آمادگی آزمون 1 آذر - هفتم

توصیه می کنم سوالات علوم زیر را قبل از آزمون 1 آذر حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.