برترهای بخش هوش ریاضی و منطقی در آزمون 17 آبان چه کسانی هستند؟

در بخش هوش ریاضی و منطقی دفترچه‌ی پیشرفته آزمون 17 آبان، 3 نفر به 9 سوال و 6 نفر به 8 سوال از 10 سوال این بخش پاسخ صحیح داده‌اند. در جدول زیر می‌توانید اسامی دانش‌آموزان برتر این بخش را مشاهده کنید.

برترهای بخش هوش ریاضی و منطقی در آزمون 17 آبان چه کسانی هستند؟

در بخش هوش ریاضی و منطقی دفترچه‌ی پیشرفته آزمون 17 آبان، 3 نفر به 9 سوال و 6 نفر به 8 سوال از 10 سوال  این بخش پاسخ صحیح داده‌اند. در جدول زیر می‌توانید اسامی دانش‌آموزان برتر‌ این بخش را مشاهده کنید.


نام و نام خانوادگی

چند از ده

شهر

علی تقی‌زاد

9

تبریز

زهرا میرحسن‌زاده

9

شهریار

رادوین جوان‌بخت هنزا

9

یزد

زهرا پناهی

8

تبریز

آرینا فیروزی

8

تبریز

تارا کریمی‌مقدم

8

چمستان

هلیا اصغری

8

سمنان

نفیسه بی‌ریا کار

8

کرج

ابوالفضل روزبهی

8

یاسوج