برترهای بخش هوش کلامی و ادبی در آزمون 17 آبان چه کسانی هستند؟

در بخش هوش کلامی و ادبی دفترچه‌ی پیشرفته آزمون 17 آبان، 7 نفر به هر 10 سوال این بخش پاسخ صحیح داده‌اند. در جدول زیر می‌توانید اسامی دانش‌آموزان برتر این بخش را مشاهده کنید.

برترهای بخش هوش کلامی و ادبی در آزمون 17 آبان چه کسانی هستند؟

در بخش هوش کلامی و ادبی دفترچه‌ی پیشرفته آزمون 17 آبان، 7 نفر به هر 10 سوال  این بخش پاسخ صحیح داده‌اند. در جدول زیر می‌توانید اسامی دانش‌آموزان برتر‌ این بخش را مشاهده کنید.


نام و نام‌خانوادگی

چند از ده

شهر

غزل غفوری

10

اراک

کیانا حق شناس

10

نوشهر

علی تقی زاد

10

تبریز

حسام‌الدین تاجور

10

تهران

امیرحسین افشین

10

تهران

فاطمه عابدین زاده

10

رشت

هستی امیرفضلی

10

مراغهعوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی