اعلام برندگان مسابقه اپلیکیشن کانونی‌ها ویژه روز دانش آموز

16 نفر از شرکت کنندگان مسابقه کانونی‌ها برنده مسابقه ویژه روز دانش آموز شده اند

اعلام برندگان مسابقه اپلیکیشن کانونی‌ها ویژه روز دانش آموز

به مناسبت روز دانش آموز مسابقه  اپلیکیشن کانونی هابه صورت ویژه برگزار شد.


به این صورت که هرکدام از کاربران اپلیکیشن کانونی ها که


 از تاریخ دوشنبه 13 آبان تا یک شنبه 19 آبان هرشب راس ساعت 21 در مسابقه شرکت کرده اند


و 7 شب متوالی برنده شده اند و جوایز خود را دریافت می کنند


                                                   دانلود اپلیکیشن کانونی ها


اسامی افرادی که در این تاریخ ها هر شب برنده شده اند و شامل دریافت هدیه  می باشند به شرح زیر می باشد:لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی