نتایج دو سؤال نظرخواهی آزمون 17 آبان

این مطلب حاوی نتایج به دست آمده از دو سؤال نظرخواهی آزمون 17 آبان در مبحث لغت است

نتایج دو سؤال نظرخواهی آزمون 17 آبان

درس فارسی: روش مطالعه‌ی مبحث لغت 

در کنکور سراسری، سه سؤال از مبحث «لغت» مطرح می‌شود که می توانید با مطالعة مستمر و ویژه، این سه سؤال را برای کنکورتان ذخیره نمایید.

 این مبحث را چگونه مطالعه می‌کنید؟      

1) از طریق جعبة لایتنر یا به‌یاد واژگان را به‌خاطر می سپارم.

2) هرشب واژگان مربوط به هر آزمون را از کتاب درسی مرور می‌کنم.

3) هرشب از کتاب آبی کانون برای مرور واژگان تست می‌زنم.

4) روش دیگری دارم.

نتایج دو سؤال نظرخواهی آزمون 17 آبان


270- در آزمون‌های کانون، به سؤالات لغت در درس فارسی چگونه پاسخ می‌دهید؟   

1) معمولاً به همه‌ی سؤالاتی که مطرح می‌شود، پاسخ می‌دهم.

2) همیشه سؤالات را بررسی می‌کنم اما ممکن است نتوانم به همه پاسخ دهم.

3) بستگی به تیپ سؤال دارد، مثلاً اگر شمارشی باشد، بررسی هم انجام نمی‌دهم.

4) معمولاً به سؤالات مبحث لغت پاسخ نمی‌دهم.

نتایج دو سؤال نظرخواهی آزمون 17 آبان

این مطلب نتیجه‌ی دو سؤال نظرخواهی آزمون 17 آبان است. چنان‌چه شما هم روشی دارید که در این مبحث (لغت) موفق‌تر عمل کرده‌اید، به اشتراک بگذارید.