محمد رضایی بقا: فیلم تحلیل دین و زندگی 17 آبان انسانی

در این فیلم، محمد رضایی بقا به تحلیل تفصیلی درس دین و زندگی آزمون 17 آبان رشته انسانی می‌پردازد

محمد رضایی بقا: فیلم تحلیل دین و زندگی 17 آبان انسانی

در این فیلم، محمد رضایی بقا به تحلیل تفصیلی درس دین و زندگی آزمون 17 آبان رشته انسانی می پردازد

فایل های ضمیمه