ویژگی‌های آزمون 1 آذر پایه هفتم

دوستان خوبم در پایه هشتم با امید به اینکه آزمون 17 آبان را به خوبی پشت‌سر گذاشته باشید، ویژ‌گی‌ها و مباحث آزمون 1 آذر خدمت شما ارائه می‌شود.

ویژگی‌های آزمون 1 آذر پایه هفتم

دوستان خوبم در پایه هشتم با امید به اینکه آزمون 17 آبان را به خوبی پشت‌سر گذاشته باشید، ویژ‌گی‌ها و مباحث آزمون 1 آذر خدمت شما ارائه می‌شود.

یک توصیه: ازمون 17 آبان را به دقت بررسی نمایید تا متوجه شوید کجا نقطه ضعف دارید و کجا نقطه قوت،‌ تا آزمون 1 آذر نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنید.

نکته دیگر این که آزمون 1 آذر اولین آزمون پروژه 3 است و شما می‌توانید با استفاده از آزمون‌های این پروژه برای امتحانات ماهانه آذر آماده شوید.

برنامه اختصاصی:

ریاضی عادی
ریاضی موازی
علوم
شیمی
فیزیک
زیست‌شناسی و زمین‌شناسی
صفحه 20 تا صفحه 33
صفحه 1 تا صفحه 26
صفحه 19 تا صفحه 31
صفحه 1 تا صفحه 11
صفحه 62 تا صفحه 72
صفحه 35 تا صفحه 50

برنامه عمومی:

فارسی
عربی
انگلیسی
مطالعات اجتماعی
پیام‌های آسمان
صفحه 30 تا صفحه 41
صفحه 10 تا صفحه 19
Student Book: صفحه 2 تا صفحه 12
صفحه 21 تا صفحه 36
صفحه 37 تا صفحه 56

نکته: درس علوم به صورت دو گونه علوم عادی و علوم پیشرفته مطرح شده است. دانش‌آموزانی که در مدرسه علوم را به صورت تفکیک شده می‌خوانند، می‌توانند به سؤالات فیزیک،‌ شیمی و زیست و زمین‌شناسی پاسخ دهند. 

در پایان دفترچه سؤال، 10 سؤال استعداد تحلیلی طرح شده است. پیشنهاد می‌کنم برای ارزیابی خود حتما به این سؤال‌ها پاسخ دهید.

ویژگی‌های آزمون 3 آبان پایه هفتمفاطمه نوبخت اصل