90 واژه‌ی ارزشمند املایی

این مطلب حاوی واژگانی است که ارزش املایی دارند به همراه هم‌خانواده‌هایشان و هم آواهایشان. این واژگان با معنا و مثال در جمله یا بیت همراه است.

90 واژه‌ی ارزشمند املایی

90 واژه‌ی ارزشمند املایی

برای مشاهده‌ مطلب فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه