فیلم حل سؤال‌های 17 آبان(نظام قدیم تجربی)

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 17 آبان 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی نظام قدیم را مشاهده می‌نمائید .

فیلم حل سؤال‌های 17 آبان(نظام قدیم تجربی)

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 17 آبان 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی نظام قدیم را مشاهده می نمائید :‌


 ریاضی : محمدامین روانبخش


 زیست : محمدرضا قراجه مرند


 فیزیک : مهدی حاتمی


 شیمی : ایمان حسین نژاد