رشته «حسابداری» از دیدگاه رتبه 10 کنکور 98 هنرستان

فاطمه کیان‌نژاد، رتبه 10 حسابداری از تهران در مورد رشته خو می‌گوید.

رشته «حسابداری» از دیدگاه رتبه 10 کنکور 98 هنرستان

فاطمه کیان‌نژاد - رتبه 10 حسابداری - تهران

رشته حسابداری، رشته‌ای کم هزینه با بازار کار عالی است. غالباً ذهنیت‌ها نسبت به رشته حسابداری این است که شخصی که در رشته حسابداری تحصیل می‌کند باید مهارت ریاضی بالایی داشته باشد؛ در حالی‌که لزوماً به مهارت ریاضی خیلی زیاد، نیازی نیست.

اساساً مهارت اصلی برای رشته حسابداری، فن تجزیه و تحلیل و برخورداری از مهارت ریزنگری است. 

موقعیت هنرستانی که من در آن قبول شدم بسیار عالی بود و بعد از این که وارد رشته حسابداری شدم متوجه شدم که به این رشته علاقه دارم.