آزمونک شیمی دهم ویژه آزمون 17 آبان

توصیه ما این است که این آزمون را با زمانبندی دقیق تمرین کنید.موفق باشید

آزمونک شیمی دهم ویژه آزمون 17 آبان

سلام کنکوری های عزیز ریاضی و تجربی

آزمونک بیست سوالی مناسب آزمون هفدهم آبان از شیمی دهم ضمیمه شده است

توصیه ما این است که  این آزمون را با زمانبندی دقیق تمرین کنید.موفق باشید

نویسنده:دکتر اشکان طیمزی