منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 17 آبان)

در این مطلب منتخب پرسش وپاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته‌ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 17 آبان مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.

منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 17 آبان)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر می پردازند. بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 17 آبان مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.


نام کاربرکامنت/ پاسخ کامنتکامنتمقطعمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتبه نظرتون مقایسه خصلت نافلزی گازهای نجیب کار درستیه؟یازدهمفصل113980803
مهسا اصحابی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغربپاسخ کامنتخود گروه رو میشه مقایسه کرد از بالا به پایین خصلت فلزیشون افزایش و نافلزی کاهش پیدا میکنه به صورتی که اخرین عنصر گروه شک دارن که گاز نجیبه یا جامدی که واکنش پذیرهیازدهمفصل113980803
کاربر سایتکامنتکمترین خصلت فلزی در میان عناصر جدول دوره ای مربوط به هیدروژن است ص/غ چرا ؟یازدهمفصل113980803
کاربر سایتپاسخ کامنتغ هلیمیازدهمفصل213980803
هادی امینیان، تجربى نظام جدید - گرگان - میانگین تراز 6766کامنتآیا شعاع کلر منفی از اتم سدیم بیشتر است؟یازدهمفصل113980804
مریم حسن زاده، تجربى نظام جدید - تالش - میانگین تراز 6750پاسخ کامنتشکل کتاب شیمی دهم اونجایی که واکنش دادن سدیم و کلر و کشیده رو نگاه کن بر اون اساس شعاع سدیم بیشتر از کلر هستشیازدهمفصل113980804
کاربر سایتکامنتمیشه اینو برا من لطفا توضیح بدید؟عنصربرلیم نسبت به بور تمایل کمتری به از دست دادن الکترون دارد. مگه هر چه در یک دوره از چپ به راست جلو میریم خاصیت نافلزی بیشتر نمیشه؟یازدهمفصل113980805
یحیی موسوی، یازدهم تجربی - دزفولپاسخ کامنتبرلیم به خاطر شعاع اتمی و حجم کمی که داره با از دست دادن الکترون چگالی بار روش زیاد میشه و ناپایدار میشهیازدهمفصل113980805
کاربر سایتکامنتآیا شبه فلزات چکش خوار هستند؟یازدهمفصل113980805
هیدی منصور شیخان، یازدهم تجربی - اشنویه - میانگین تراز 6725پاسخ کامنتشبه فلزات بر اساس کتاب پارسال چکش خوار حساب میشدن اما برای ما اصلاح شده و شکننده هستندیازدهمفصل113980805
امین باستانی اسکوئی، یازدهم تجربی - اسکو - میانگین تراز 6142کامنتنیروی جاذبه هسته بر الکترون‌ها در کلر بیشتره یا فلوئور ؟یازدهمفصل113980805
محمد اریایی فر، یازدهم تجربی - رامهرمز - میانگین تراز 7106پاسخ کامنتکلر، به دلیل پروتون بیشتر و اصطلاحا تلاش بیشتر برای نگهداری الکترون هایشیازدهمفصل113980805
ستاره خازن، یازدهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6222کامنتکلر در چه دمایی قادر به واکنش دادن است؟یازدهمفصل113980805
نگین نوری، یازدهم تجربی - زنجان - میانگین تراز 6042پاسخ کامنتکلر در دمای اتاق به ارامی با هیدروژن واکنش میدهد.با افزایش دما کلر با هیدروژن واکنش میده و سرعت واکنش هم بیشتر میشه. فقط در دماهای کمتر از دمای اتاق کلر قادر به انجام واکنش با هیدروژن نیستیازدهمفصل113980805
کاربر سایتکامنتبچه‌ها عناصر واسطه، لایه ظرفیتشون فقط اونه ک توش اوربیتال اس هست؟ اون اخریه؟ دی چی میشه بعد؟یازدهمفصل113980807
مهدی نوشادی - دانشجوی رشته‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهپاسخ کامنتنه اس و دی باهمیازدهمفصل113980807
کاربر سایتکامنتآیا هالوژن‌های جدول فقط شامل عناصر فلوئور-کلر-برم و ید می‌باشد؟یازدهمفصل113980809
مهدی خداوندلو - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانپاسخ کامنتبله. در سطح کتاب درسی شما فقط این چهار عنصر را در نظر میگیرید.یازدهمفصل113980809