روش مطالعه‌ی مبحثی فیزیک و شیمی رتبه‌ی 48 تجربی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحثی فیزیک و شیمی شروین مصورعلی،رتبه‌ی 48 تجربی را میخوانید.

روش مطالعه‌ی مبحثی فیزیک و شیمی رتبه‌ی 48 تجربی


شروین مصورعلی 

رتبه48 منطقه1 – پزشکی تهران

 شیمی

مبحث:الکتروشیمی

 •الکتروشیمی بخشی مفهومی از کتاب دوازدهم است و هر ساله تعداد تست های نسبتا زیادی در کنکور دارد.در این درس نیم واکنش ها به نوعی پایه بخش های بعدی محسوب می شوند برای همین در ابتدا وقت زیادی را فهم نیم واکنش ها و موازنه الکترون ها اختصاص دادم تا آنرا بصورت مفهومی بفهمم. 

•بخش بعدی یعنی سلول گالوانی را همراه با حل انواع مثال ها و تست ها خواندم و حتی تلاش کردم از محدوده کتاب هم در این بخش فراتر بروم.بخش های مربوط به الکترولیز و انتهای درس بخش هایی کاملا مفهومی است برای همین ابتدا با دقت کتاب و تمارینش را از این بخش خوانده و سپس به سراغ درس نامه و جمع آوری نکات،از کتاب کمک درسی کردم و آنها را در حاشیه کتاب نوشتم. 

•در انتها تست ترکیبی از سلول گالوانی و الکترولیز کمک زیادی به فهم و مرور درس های خوانده شده کرد.همچنین در این بخش تست هایی را علامت دار کردم تا در زمان مناسب آنها را مرور کنم. 

 فیزیک

 مبحث: مدارها 

•بخش مدارها در فیزیک یازدهم بخشی است که بدلیل گوناگونی تست ها چالش هایی را برای دانش آموزان ایجاد میکند برای همین از ابتدا تلاش کردم تا آنرا به صورت مفهومی بخوانم.در این درس ابتدا تلاش کردم بحث مقاومت معادل مدارها را بدلیل استفاده از آن در بخش های بعدی بصورت کامل و با حل انواع تست ها یادبگیرم.

 •در بخش های بعدی درس مانند جریان ها و توان ،بجای حل سوال های زیاد از یک نوع تست ،تلاش کردم تا آن مدل تست را چند بار و با روش های گوناگون حل کنم که باعث می شد هم روش های متفاوت را مرور کنم و هم آن مدل تست کامل برایم جا بیفتد.سپس تعداد تست های مربوط به آن بخش را زیاد می کردم تا سرعت حل تستم را هم بالا ببرم.

 •در انتها پس از یادگیری بخش های گوناگون به سراغ حل تست هایی ترکیبی از بخش های گوناگون مانند ترکیب جریان با توان یا ترکیب اختلاف پتانسیل با توان می رفتم تا هم بخش های قبلی را مرور کنم و هم با مدل تست های آن آشنا شوم.در این بخش تست هایی را هم علامت میزدم تا در زمان های مناسب برای مرور به سراغ آنها بازگردم.

مفاهیم اولیه حد از ریاضی 3
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی