روش مطالعه‌ی مبحثی ادبیات رتبه 56 تجربی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحثی ادبیات آرمین بابائی،رتبه‌ی 56 تجربی را میخوانید.

روش مطالعه‌ی مبحثی ادبیات رتبه 56 تجربی


آرمین بابائی 

رتبه56 منطقه2 – پزشکی تهران

ادبیات

مبحث:لغت و املا و آرایه ی ادبی

•برای لغات از جعبه لایتنر استفاده می کردم. تمام کلمات انتهای ۳ کتاب درسی به همراه تمام معانی آن را روی فلش کارت ها یادداشت کرده و مطابق با دستورالعمل جعبه از آن ها استفاده می کردم. برخی از کلمات داخل متن کتاب درسی که در آزمون های کانون نیز آورده می شد را نیز یادداشت می کردم اما اولویت اصلی با کلمات انتهای کتاب بود. روز پنجشنبه قبل ازمون نیز لغات مرتبط با مبحث ازمون رو دوباره مرور می کردم. 

 •در بخش املا هنگامی که معلم کتاب درسی را بررسی می کرد کلماتی که از نظر خودم ارزش املایی داشتند را نشان دار می کردم. همچنین کلمات دو املایی که توجه ویژه ای به آن ها می شد را نیز بسیار مرور می کردم. در نهایت با زدن تست زیاد دانش خودم را تثبیت می کردم.

 •در مبحث آرایه ها شبی ۱۰ تست از تیپ های مختلف آرایه می زدم تا تکنیک های سرعتی مربوط به آرایه را تمرین کنم. در آرایه هایی مانند ایهام و مجاز و استعاره که از آرایه سخت بود، لیستی از کلماتی که در این آرایه ها بسیار پرتکرار بودند را تهیه کردم و روی میز مطالعه ام نصب کردم تا بتوانم آن ها را مررو کنم.