ویژگی آزمون17 آبان دوازدهم تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

ویژگی آزمون17 آبان دوازدهم تجربی (چند سؤال چند دقیقه)- قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی آزمون17 آبان دوازدهم تجربی (چند سؤال چند دقیقه)

دانش آموزان عزیز سلام 

 ویژگی‌های آزمون 17 آبان مقطع دوازدهم تجربی به قرار جدول زیر است:

دروس عمومی


فایل های ضمیمه

توضیحات خانم غیاثی در مورد آزمون ۱۷ آبان
لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی