فیلم حل سوالات دروس اختصاصی آزمون 3 آبان 98 تجربی نظام قدیم

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی تجربی نظام قدیم آزمون 3 آبان 98 را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...

فیلم حل سوالات دروس اختصاصی آزمون 3 آبان 98 تجربی نظام قدیم

با سلام

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی  تجربی نظام قدیم آزمون 3 آبان 98  را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...


تحلیل درس ریاضی: محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور 95

تحلیل درس فیزیک: مهدی حاتمی، رتبه ی 30 کنکور 94


تحلیل صوتی درست زیست :امیررضا گراوند

فایل های ضمیمه

ریاضی تجربی نظام قدیم - قسمت اول
ریاضی تجربی نظام قدیم - قسمت دوم
فیزیک تجربی (161 تا 165)
فیزیک تجربی(166 تا 170.)
فیزیک تجربی(171 تا 175)
فیزیک تجربی (176 تا 180)
فیزیک تجربی (181 تا 183)
فیزیک تجربی (184 تا 190)
فیزیک تجربی (191 تا 195)
فیزیک تجربی (196 تا 200)
زیست نظام قدیم ( قسمت اول)
زیست نظام قدیم ( قسمت دوم)
زیست نظام قدیم ( قسمت سوم)
زیست نظام قدیم( قسمت چهارم)
زیست نظام قدیم( قسمت پنجم)