ویژگی‌های آزمون 17 آبان منحصراً زبان

ویژگی‌های آزمون17 آبان منحصراً زبان به شرح زیر است:

ویژگی‌های آزمون 17  آبان منحصراً زبان

با سلام خدمت داوطلبین گرامی منحصرا زبان


ویژگی‌های آزمون زبان اختصاصی 17 آبان منحصراً زبان به شرح زیر است: 

آزمون شامل  70 سوال است

سوالات شامل گرامر، واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه،‌ کلوز تست و درک مطلب است.

مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه است.

زمان پیشنهادی برای پاسخ به سوالات هر بخش به قرار زیر است:

15دقیقه برای سوالات گرامر

10  دقیقه برای سوالات واژگان

10 دقیقه ترتیب اجزای جمله

10  دقیقه مکالمه

20  دقیقه کلوزتست

30  دقیقه درک متن

10  دقیقه برای بازگشت و بررسی سوالات نشان دار (تکنیک زمان نقصانی + تکنیک ضربدر منها)


موفق باشید