سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 3 آبان 98+ فایل صوتی

در این مقاله، چکیده ای از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 3 آبان 98 آمده است...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 3 آبان 98+ فایل صوتی

موضوعات جلسه:

روش پیشنهادی برای پیشرفت در فاصله ی دو آزمون

روش مطالعه ی برترها به صورت مبحثی:

مقدمه

امروز علاوه بر شرکت کنندگان قبلی این جلسات، از سه گروه دیگر هم دعوت کرده ایم: کسانی که رشد کرده اند، کسانی که اولیا پیگیرتر دارند و دانش آموزانی که کانونی تر بوده اند. برخی از شرکت کنندگان در آزمون های کانون از این آزمون به کانون وصل شده اند و تعداد کانونی ها در این آزمون سه برابر شده است. مهمترین کاری که کانون برای شما انجام می دهد این است که به شما به طور منظم بازخورد می  دهد (با استفاده از ابزارهای کانونی از جمله جعبه ابزار کارنامه). اولین نکته این است که به جای بازخوانی بازیابی کنید. سهم بازیابی به بازخوانی 70 به 30 می تواند باشد. بازیابی یعنی این که به جای بارها خواندن یک مطلب، از خودتان امتحان بگیرید. این روش سخت تر ولی نتیجه بخش تر است. هم چنین حس شما در بازیابی ممکن است این باشد که به اندازه کافی مطلب را یاد نگرفته اید ولی باز با این وجود امتحان گرفتن از خود موثر تر از بازخوانی است.

پنج موضوع برای تفکر در آغاز سال

هم اکنون که در آغاز سال تحصیلی هستیم چند نکته را برای تفکر اولیا و دانش آموزان مطرح می کنم . امیدوارم با مشارکت دانش آموزان و اولیا در سال تحصیلی پیش رو به نتایج مطلوب برسیم .

1- هم اکنون روش های یادگیری و آموزش هم چون پزشکی مبتنی بر تحقیق و پژوهش است و نمی توان فقط به تصورات شخصی اتکا کرد . باید به یافته های پژوهشی معتبر در زمینه های آموزش و یادگیری توجه کرد

2- نقش اولیا در زمینه ی کشف توانایی ها و روش های موفقیت دانش آموزان بسیار مهم و تعیین کننده است . تاثیر آموزشی اولیا از معلمان کمتر نیست . پس از دبستان و سال های دبیرستان ، نقش آموزشی اولیا کاهش نمی یابد بلکه متفاوت می شود

3- همه ی اولیا می توانند از لحاظ آموزشی به فرزندان خود کمک کنند . با هر سطح تحصیلی با هر موقعیت شغلی و هر میزان وقتی که اولیا دارند می توانند به فرزندان خود کمک فکری و آموزشی بدهند . باید دانش آموزان از اولیای خود کمک فکری بخواهند و اولیا نیز برای فرزندان خود وقت بگذارند و حتی در فرصت های کوتاه با ایشان گفت وگو کنند . گفت و گو مهم ترین روش آموزش تفکر است. مادر و پدرهایی که فرزندانشان نتایج بهتری کسب می کنند ویژگی هایی دارند از جمله این که بیشتر به مدرسه مراجعه می کنند و پیگیر اوضاع تحصیلی فرزندانشان هستند، در این جلسات شرکت می کنند.

بهترین روش یادگیری و انتقال تفکر، گفتگو است و پدر و مادرهایی که با فرزندانشان بیشتر گفتگو می کنند نقش موثرتری در موفقیت آن ها دارند. گفتگو کردن با افزایش واژگان، مفاهیم و استدلال سبب افزایش مهارت های فرزندان می شود.

4- شرکت در جلسه های دانش آموزان مثل جلسه های جمعه ی برترها یا شنیدن فایل صوتی جلسه و شرکت در جلسه های پنج نفره و شرکت در جلسه های مدرسه تاثیری مهم در موفقیت فرزندان دارد . اولیا شناخت بهتری پیدا می کنند و موضوع گفت و گو مشارکت فعال و هم فکری اولیا در این جلسه ها شکل می گیرد .

5- همه ی موضوعات را نمی توانیم در یک جلسه مطرح کنیم و به تدریج و متناسب با نیازهای هر فصل و هر ماه موضوعات ضروری برای خود تنظیمی و مدیریت بر خود و برنامه ریزی دانش آموزان و نقش اولیا و کارهایی که اولیا می توانند از لحاظ آموزشی برای فرزندان انجام دهند مطرح می شود .بنابراین به طور پیوسته و مداوم در جلسه های پس از آزمون شرکت کنید و یا این که مباحث را از طریق فایل صوتی یا مقاله های سایت دنبال کنید .

در فاصله‌ی دوآزمون پیشرفت کنید - معرفی یک روش

تحقیقات متعدد و جدید در دانشگاه های معتبر دنیا نشان می دهد روش دوباره خوانی و روخوانی مطالب که عادت اکثر دانش آموزان و دانشجویان است تاثیر کمتری در پیشرفت درسی دارد. پس چه روشی موثر تر است ؟

همین تحقیقات که توسط پژوهشگران متفاوت انجام شده، نشان می دهدبازیابی (retrieval) چندبرابر موثرتر از روخوانی و دوباره خوانی است . منظور ازروش بازیابیاین است که کتاب را ببندید و سعی کنید آن چه را خوانده اید به خاطر بیاورید . بازیابی شیوه های متعدد و متفاوت دارد اما موثرترین نوع بازیابی ، امتحان دادن است . وقتی امتحان می دهید ، مساله حل می کنید ، تست می زنید و به سوال ها پاسخ می دهید یادگیری مطالب و ماندگاری مطالب در ذهن شما چندبرابر بیشتر از زمانی است که فقط مطالب را دوباره و دوباره می خوانید . البته روخوانی مطالب هم لازم است و دانش آموزان و دانشجویان مختلف ممکن است نیاز کمتر یا بیشتر به روخوانی و دوباره خوانی داشته باشند . میانگین اندازه گیری شده در یک آمارگیری و تحقیق گسترده ، 30%روخوانی و 70% بازیابی و امتحان دادن است . ممکن است خود شما در ابتدا بخواهید چهل درصد روخوانی داشته باشید و ممکن است برخی دانش آموزان با 20 % روخوانی و 80% امتحان دادن نتیجه ی بهتری بگیرند اما آن چه جدید است و تحقیقات معتبر دانشگاهی کشف کرده است ، این است : امتحان دادن و تمرین کردن اگر در فضای آرام و بدون استرس انجام شود چند برابر بیش از دوباره خوانی تاثیر دارد. امتحان دادن سبب می شود دو توهم از بین برود توهم یادگیری و فراموشی. دلیل این که هنگام درس خواندن حواس پرتی دارید این است که درس خواندن را برای خودتان خیلی ساده گرفته اید اگر بازیابی کنید و سخت یاد بگیرید تمرکز شما بیشتر می شود.

چگونه در فاصله ی دو هفته پیشرفت کنیم ؟

در این جا یک روش را به شما پیشنهاد می کنم . این روش را برای یک یا دو درس خود اجرا کنید و پس از چهار هفته وقتی خودتان متوجه شدید که پیشرفت می کنید این روش را ادامه دهید و برای درس های دیگر هم به کار بگیرید .

این روش بر اساس دو ویژگی مهم طراحی شده است :

بازیابی (یعنی تمرین و امتحان دادن )مهم تر از روخوانی است

تمرین ها بهتر است به صورت پیمانه های منظم و با فاصله انجام شود

ابتدا درسی را انتخاب کنید که می خواهید در آن درس پیشرفت کنید . در کارنامه ی آزمون ها ما سه تا پنج درس را برای هدف گذاری به شما پیشنهاد می کنیم . شما می توانید یکی از این درس ها یا هر درسی را که خودتان مایل هستید و برایتان مهم است انتخاب کنید . سپس برای آن درس کتاب آبی پیمانه ای را تهیه کنید . روش پیشنهادی خیلی ساده است و همه ی مقدمات کار هم فراهم شده است : در برنامه ی تفصیلی آزمون ، برای مباحث آزمون بعدی شما ، تعداد پیمانه ها مشخص شده است ، کافی است آن پیمانه ها را تمرین کنید . البته همه ی پیمانه ها را یک باره تمرین نکنید . پیمانه ها ی تمرین در کتاب آبی ، بسته های ده سوالی و بیست سوالی هستند و شما در هر نوبت تمرین می تونید یک پیمانه را تمرین کنید . اگر وقت کافی ندارید و نمی رسید همه ی پیمانه ها را تمرین می کنید می توانید تعداد کمتری از پیمانه ها را انتخاب کنید و بقیه ی پیمانه ها را برای ایستگاه های جبرانی ذخیره کنید . اگر در یک مبحث مثلا 5 پیمانه ی سوال وجود دارد این پیمانه ها را در بین دو بار تا پنج بار تمرین کنید . یعنی در هر نوبت یک یا دو پیمانه را تمرین کنید .وقتی تمرین ها را با فاصله انجام می دهید نتیجه ی بهتری خواهید گرفت .ویژگی کتاب های پیمانه ای این است که بسته های کامل برای هر بار تمرین در یک جا بسته بندی شده و به صورت پیمانه های 10 یا 20 سوالی در اختیار شما قرار گرفته است .سوال هایی که اشتباه پاسخ می دهید و سوال هایی که برایتان مهم تر است ، نشان دار کنید و برای مطالعه ی مجدد در کتاب درسی و جزوه ی معلم و یادداشت های خودتان آن چه را یادگیری ناقص دارید به یادگیری کامل تبدیل کنید . پس از این که همه ی پیمانه ها را یک بار تمرین کردید دوباره به سراغ سوال های نشان دار بروید و آن ها را یک بار دیگر تمرین کنید . اگر هدف گذاری مناسب انجام دهید افکار مزاحم از ذهن شما خارج می شود. اول هدف را مشخص کنید سپس برنامه را. هر روشی را چند بار تمرین کنید و اگر برای شما نتیجه داشت به آن روش ادامه دهید. هنگام کلاس درس در مدرسه یا دانشگاه روش نت برداری زیر را می توانید استفاده کنید: کلیدواژه و نکته کلیدی و اندیشه مرکزی و کلیدی و عین کلمات را ننویسید. بلکه سوال بنویسید!

پیشنهاد برای امتحانات مدرسه

آمادگی برای امتحانات را هم با امتحان دادن شروع کنید

برای آمادگی در امتحانات مدرسه هم ، پیشنهاد می کنیم قبلا از شروع مطالعه ، یک برگه از سوال های امتحانی را امتحان بدهید . به این ترتیب متوجه می شوید چه مطالبی را کاملا بلد هستید در کدام مطالب یادگیری ناقص دارید کدام مطالب را بلد بوده اید اما فراموش کرده اید و کدام مطالب را اصلا بلد نیستید و کدام مطالب را که فکر می کردید بلد نیستید و یا فراموش کرده اید یادتان هست و نیازی کمتری برای مطالعه داردی . پس از آن که آمادگی برای امتحان را با امتحان دادن شروع کردید مقداری مطالعه کنید و دوباره یک مجموعه سوال حل کنید با این روش خود را برای امتحان آماده کنید : امتحان ، مطالعه ی هدفمند ، امتحان ، مطالعه ی هدفمند ، امتحان ... اکنون برای امتحان اصلی آماده شده اید . با امتحان شروع کنید و هدفمند و متناسب با نیازهای خود مطالعه کنید.

پاسخ به دو سوال

آیا اگر هشتاد درصد روخوانی کنیم و بیست درصد تمرین کنیم و یا اگر اصلا تمرین نکنیم موفق نمی شویم ؟ پاسخ : چرا هر دانش آموزی زحمت بکشد و تلاش کند موفق می شود ولی اگر به روش های تحقیق شده هم توجه کنید و چند بار برای خودتان تمرین کنید احتمال موفقیت شما بیشتر است

آیا اگر با کتاب های آبی پیمانه ای تمرین نکنیم و با کتاب های دیگر تمرین کنیم نتیجه نمی گیریم ؟ چرا حتما نتیجه می گیرید ولی اگر بسته های تمرینی منطبق بر برنامه ی مدرسه و آزمون باشد و تعداد سوال ها به اندازه و متناسب با اهمیت هر مبحث باشد بهتر نتیجه می گیرید . ضمنا این موضوع را باید خودتان آزمایش کنید و به جمع بندی برسید.

....................................................

روش مطالعه ی برترها به صورت مبحثی:

رضا طاهری نیک

رتبه 50 منطقه3 - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

عربی

مبحث : درک مطلب

درک مطلب عربی کنکور تقریبا یکی از بخش های نفس گیر کنکور است. ب

رای پشت سر گذاشتن آن، درک مطلب را به چند بخش تقسیم کردم. یک بخشِ آن مربوط به سوالاتی بود که مستقیما از خود متن طرح می شد و چند سوال ابتدایی متن را نیز تشکیل می داد برای آن که به این سوالات جواب بدهم تمام درک مطلب های عربی کنکور 92 تا 96 را به صورت زمان دار حل کردم اما فقط به همان چند سوال اول مربوط به متن پاسخ می دادم.

یک بخش دیگر نیز مربوط به اعراب گذاری است که ابتدا باید به قواعد مسلط بود و سپس به سوالات، حتی بدون خواندن متن جواب داد . این تیپ سوالات را نیز جدا از سوالات درک مطلب کنکور کار می کردم. و در آخر بخش تحلیل صرفی بود که بیشتر با روش حذف گزینه و معمولا بدون خواندن خود متن پاسخ میدادم.

در حقیقت بدون خواندن متن می توان به سوالات اعراب گذاری و اکثر سوالات تحلیل صرفی پاسخ داد. این روش را چند ماه مانده به کنکور با استفاده از کتاب زرد عمومی خیلی تمرین کردم.

رضا طاهری نیک

رتبه 50 منطقه3 - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادبیات فارسی

مبحث : آرایه های ادبی

یکی از مباحث مورد سوال در ادبیات، بخش آرایه های ادبی است. در ابتدای کار در این بخش خیلی مشکل داشتم و معمولا از هر 3 سوال به 2 سوال به اشتباه پاسخ میدادم.

سعی کردم در برنامه ریزی های هفتگی زمان بیشتری برای آن اختصاص دهم و هر شب یک آزمون مربوط به آرایه های ادبی که مشتمل بر 15 سوال بود حل کنم.

از طرفی گاهی از دیوان حافظ نیز استفاده می کردم و برخی اشعار آن را از لحاظ آرایه هایی که داشت بررسی می کردم.

پس از گذشت زمان کوتاهی پیشرفتم را مشاهده کردم و همین من را به این سوق داد که پس از حل کردن سوالات تالیفی، تمامی سوالات آرایه ادبی کنکورهای اخیر را حل کنم و خدا رو شکر در کنکور نیز توانستم به سه سوال آرایه ادبی صحیح پاسخ دهم.

فاطمه شبخیز

رتبه1 منطقه2 – روان شناسی تهران

علوم و فنون ادبی

مبحث : آرایه های ادبی

آرایه های ادبی یکی از مهم ترین مباحث ادبیات عمومی و اختصاصی است که به تست و تمرین فراوان نیاز دارد.

شیوه ی من برای یادگیری این مبحث به این صورت بود که ،هر هفته، یک آرایه خاص را با مثال فروان یاد میگرفتم و در طول هفته بیشترین حل تست را برای آن آرایه خاص داشتم تا به طور کامل به آن مسلط شوم.

در عین حال برای جلوگیری از فراموشی سایر آرایه ها تست های ترکیبی هم حل میکردم.در شروع کار تعداد غلط های من نسبتا زیاد بود و من تمام اشتباهاتم را در دفترم وارد میکردم تا نکات آن تست ها را مرور کنم و علت اشتباه زدنم را برطرف کنم.

بعد از اینکه چندین مرتبه این روش را اجرا کردم،تست زماندار حل میکردم تا افزایش سرعت در کنار حفظ دقت را یاد بگیرم و به این شیوه به تسلط نسبی در این مبحث رسیدم.

فاطمه شبخیز

رتبه1 منطقه2 – روان شناسی تهران

روش مطالعه درک متن عربی:

من در آغاز کار، در این مبحث ضعف زیادی داشتم، زمان زیادی را از من می گرفت و تقریبا اکثر سوالات را اشتباه پاسخ می دادم ،اما پس از گذشت چند آزمون متوجه شدم که علت ضعف من ، ترجمه ی کلمه به کلمه ی متن بود در حالی که پیدا کردن پاسخ درست، در گرو داشتن درک کلی از متن است.

 برای اینکه مهارتم را در این مبحث بالا ببرم، سه روز در هفته به حل سوالات درک مطلب می پرداختم؛ به این شیوه که ابتدا سوالات را میخواندم و سپس به طور اجمالی و سریع نه کلمه به کلمه ،چشمم را از روی متن میگذراندم تا پاسخ سوالات را پیدا کنم و به مقصود طراح سوال پی ببرم.

بعد از گذشت چند ماه توانستم به مهارت نسبی در این مبحث دست پیدا کنم حتی با وجود اینکه همچنان معنای کلمه به کلمه ی واژگان را نمیدانستم.

نگار خراسانی

رتبه159 منطقه1 – دندان پزشکی بهشتی

ریدینگ زبان:

  • احتمالاً تاکنون همه شما سر آزمون ها متوجه شده اید که جدای اینکه زبانتان در چه سطحی از مبتدی تا پیشرفته قرار دارد، اما حل دو ریدینگ در پایان دفترچه عمومی ها در زمان محدود کار دشواری است.من این چالش را برای خودم با حل شبانه دوریدینگ به صورت زمان دار برطرف کردم. یعنی هر شب دو ریدینگ زبان حل میکردم و زمان می گرفتم و در شب بعدی سعی می کردم رکورد زمانی خود را بشکنم چند نکته راجع به حل سوالات ریدینگ زبان:

۱- ابتدا قبل خواندن متن به صورت سریع تست هایش را بخوانید سپس برای فهمیدن موضوع کلی متن می توانید جملات اول و آخر هر پاراگراف را بخوانید.

 ۲-اگر زمان کم دارید از سوالات راحت تر شروع کنید که معمولاً سوال سوم هر متن جزء سوالات آسان است.

۳- دور سال ها و تاریخ ها و کلماتی که از سوالات به یاد دارید هنگام خواندن متن خط بکشید که پیدا کردنشان برایتان ساده تر شود.

پریسا کفایتی

رتبه39 منطقه2 – دندان پزشکی بهشتی

فیزیک

مبحث : فشار

برای این مبحث من ابتدا کتاب درسی و جزوه ی دبیر را مطالعه میکردم. روی بعضی قسمت های متن کتاب درسی که قابلیت طرح سوال داشتند بیشتر تمرکز میکردم و تمرین ها ومثال های کتاب را یکبار دیگر حل میکردم.

فرمول های این مبحث را یادداشت کردم و مشخص کردم که هر فرمول در چه تیپ سوال

به کار می آید.

ابتدا تیپ های مشابه سوال را در کنار هم حل میکردم و در قدم بعد مجموعه سوال هایی با تیپ های متفاوت را کار میکردم تا بتوانم قسمت های مختلف مبحث را در ذهنم طبقه بندی کنم.

برای تست زدن از کتاب آبی فیزیک برای شروع استفاده میکردم و به کمک این کتاب با شکل سوال های کنکور و حتی بعضی سوال های جدید تر آشنا میشدم. بعد از تسلط بیشتر روی مبحث، تست های کتاب سه سطحی را نیز کار میکردم تا تست های دشوارتر ی را نیز حل کرده باشم. بسته به زمانی که در اختیار داشتم و میزان تسلطم سطح مناسب از کتاب سه سطحی را انتخاب میکردم و تست های آن قسمت را میزدم.

آهو عضدانلو

رتبه135 منطقه1 – پزشکی ایران

دین و زندگی دوازدهم

مبحث :  یگانه بی همتا ( درس دوم )

۱-در این درس کلیدواژه‌های مربوط به انواع توحید را در حین مطالعه‌ی متن کتاب پیدا می‌کردم و بالای عنوان آن می‌نوشتم.

۲-به روابط علت و معلولی انواع توحید توجه می‌کردم و مثال‌هایی از جملاتی که ممکن است در تست‌ها مطرح شود را در ذهنم مرور می‌کردم.

۳-در آیات مربوط به این درس و دروس دیگر کلیدواژه‌های مربوط به هر توحید را پیدا می‌کردم و در کنار آن می‌نوشتم. هر آیه ممکن است شامل بیش از یک توحید باشد که باید حتما به آن توجه کرد.

۴-چند صفحه‌ی آخر درس که مربوط به شرک ربوبیت بود را با دقت مطالعه کردم و روابط علت و معلولی آن را به خاطر سپردم.

۵-بعد از حل تست از این درس نکات سوالات و یا کلمات مهم مطرح شده در تست‌ها را وارد کتاب درسی‌ام می‌کردم و اگر تستی را نادرست جواب داده‌بودم قسمتی از درس را که مربوط به آن بود مرور می‌کردم.

۶-در دوران جمع‌بندی از یک خلاصه‌ی کوتاه برای مرور این درس استفاده کردم و آیات را به دقت مطالعه کردم.                      

آهو عضدانلو

رتبه135 منطقه1 – پزشکی ایران

ریاضی

مبحث : تابع

۱-این مبحث در کتاب دهم،یازدهم و دوازدهم وجود دارد،من مطالب هر سه کتاب درباره‌ی این مبحث را در کنار هم مطالعه می‌کردم چون ارتباط نزدیکی با هم دارند.

۲-در حین مطالعه‌ی جزوه معلم مثال‌ها را بدون نگاه کردن به راه حل آن‌ها یک دور حل می‌کردم و به راه‌های متفاوت برای حل یک سوال دقت می‌کردم.

۳-نمودارهای مهم را روی یک کاغذ کشیده‌بودم و چند وقت یک بار به آن نگاه می‌کردم که آن‌ها را یادم نرود.

۴-روش حل سوالات را حفظ نمی‌کردم و سعی می‌کردم این مبحث را مفهومی یاد بگیرم.

۵-با توجه به پراهمیت و گسترده بودن مبحث تابع در ریاضی اگر در مباحث و فصول دیگر به سوال مرتبط با تابع برمیخوردم برای دوره به جزوه تابع مراجعه می‌کردم.

۶-بعد از حل تست از این مبحث اگر به تستی اشتباه پاسخ داده‌بودم بدون نگاه به پاسخنامه سعی می‌کردم دوباره آن را حل کنم.

۷-در دوران جمع بندی برای دوره‌ی این مبحث بیشتر تست حل کردم چون سوالات این مبحث عمدتا مهارتی بوده و خیلی وابسته به یادآوری فرمول خاصی نیستند.

زهرا عبدی

رتبه81 منطقه3 – پزشکی ایران

نام درس:شیمی   مبحث:الکتروشیمی

۱.مبحث الکتروشیمی به طور میانگین ۳ سوال از ۳۵ سوال شیمی کنکور را شامل میشود.

۲.با اینکه در اکثر سوالات مربوط به جدول پتانسیل های کاهشی استاندارد،خود سوال،جدول را میدهد ولی برای افزایش سرعت در حل تست ها و ضربه فنی سوالات بدون جدول، ترتیب عناصر از پتانسیل الکترودی پایین تا پتانسیل الکترودی بالا را با رمز زیر(ابداعی معلم گرامی ام آقای خلیلی)حفظ  میکردم:

《 عناصر گروه۱_گروه ۲- الو(Al) من(Mn) زن(Zn) کریم(Cr) فری (Fe) نیستم(Ni).سن (Sn) پدربزرگمو (Pb) داره.هی(H) مس(Cu یا مس) و نقره (Ag یا نقره) جای (Hg یا جیوه) پلاتین ( Pt) و طلا(Au) میده.》

۳.من برای این مبحث تست های شمارشی زیادی حل کردم چون سوالات شمارشی از این مبحث در کنکور زیاد به چشم میخورند.

مریم کیانی

رتبه51 منطقه1 – پزشکی تهران

فیزیک دوازدهم

مبحث سقوط آزاد

  • سقوط آزاد مبحثی مفهومی و دارای تنوع سوال بالایی است من در ابتدا سقوط آزاد را با حفظ کردن تعداد زیادی فرمول هایی که در کتاب های مختلف بود،مطالعه کردم در آزمون های آبان ماه کانون متوجه شدم که ممکن است این فرمول ها را از یاد ببرم و اینکه سوال هایی در آزمون بود که با  فرمولهایی که حفظ کرده بودم قابل پاسخگویی نبود

  • بنابراین تصمیم گرفتم در ایستگاه جبرانی(آزمون جمع بندی نیم سال اول که پس از آزمون پایان ترم اول در دی ماه برگزار می شد) این بحث را به روش دیگری مطالعه کنم در آن بازه زمانی، تست های سقوط آزاد را مجددا که حل میکردم،  پاسخنامه را با  دقت تمام  مطالعه کردم و سعی می کردم هر مرحله را متوجه شوم.

  • اگر در روز اول به عنوان مثال از ۵ سالی که حل کرده بودم ۴ سوال رو غلط می زدم، به فاصله زمانی دو روز مجدد این چهار سوال را حل می کردند مادامی که این چهار سوال رو نمیتوانستم حل کنم به فاصله ۲ روز ۲ روز به سراغ سوال ها میرفتم  همچنین در کنار چهار سالی که غلط حل کرده بودم حدود ۱۰ تست جدید را هم می زدم.

  •  از طرفی در سقوط آزاد به این نتیجه رسیدم که رسم شکل بسیار مناسب است شاید فکر کنید که رسم وقتی گیر است اما با رسم یک شکل ساده ( شکل مسئله در ابتدا و در انتها و قرار دادن اطلاعات و خواسته مسئله روی شکل)درک سوال و به تبع حل سوال برایم  خیلی آسونتر می شد.با تغییر روشم‌نتیجه  خوبی در آزمون دی ماه گرفتم و همچنین هنگام بازیابی در دوران عید برای آزمون ۱۷ فروردین هم متوجه شدم یادگیری ناقص بر طرف شده و به سراغ کتاب سه سطحی دوازدهم سطح سوم رفتم تا این مبحث را به نقطه قوتم تبدیل کنم

مریم کیانی

رتبه51 منطقه1 – پزشکی تهران

شیمی

مبحث اسید و باز

  • اسید و باز مبحثی است که تنوع تست زیاد و  هم حفظیات قابل توجهی دارد. که اغلب به صورت ترکیب این دو سوال داده می شود متن کتاب را پیش از کلاس شیمی  پیش مطالعه می کردم و سر کلاس با تمرکز سعی میکردم مفاهیم را به خوبی درک کنم.برای حل تست در مبحث اسید و باز حتماً به کتابی نیاز دارید که تست ها به صورت طبقه بندی شده و تیپ بندی شده مثل کتاب آبی کانون باشد.

  • پس از کلاس شیمی یک نگاه کلی به انواع تست های هر مبحث می کردم.همان روز جزوه استاد را مطالعه میکردم و تعداد ۳تا۴ تست از هر تیپ مربوطه تست کار میکردم(به عنوان مثال اگر ۴تیپ مسئله مربوط به آن جلسه بود از هر تیپ ۴ سوال و در مجموع ۱۶ تست کار میکردم) زمان دوم مطالعه بخشی را به مطالعه متن کتاب درسی و پیدا کردن نکات متن می پرداختم و بخش اعظم زمان را به حل تست به همان شیوه اختصاص میدادم.

  • در این فصل نیز پاسخنامه را با دقت می خواندم و سعی می‌کردم کامل درک کنم،ممکن بود در ۱ ساعت فقط ۲۰‌تست حل کنم اما آن ۲۰‌تست را تمام و کمال یاد گرفته بودم.

  • نازنین قاسمی

رتبه2 منطقه3 – روان شناسی تهران

ریاضی

مبحث : روش مطالعه تابع نمایی

مطالعه‌ی این مبحث برایم ساده بود اما در تست دچار مشکل میشدم و نمیتوانستم به سرعت به آن‌ها پاسخ دهم.پس برای درک بیشتر این مبحث از روش کنفرانس استفاده کردم.به این نحو که نکات مهم درس را در برگه ای یادداشت کردم.

به عنوان یک معلم شروع به تدریس برای دانش‌آموزان فرضی کردم.

در حین تدریس سعی میکردم به سرعت مثال هایی را برای نکته به یاد آورم.

این مثال ها را به صورت تجسم فضایی رسم میکردم و سعی میکردم همه‌ی نکات را بر روی آن توضیح دهم.

در انتها به صورت یک امتحان سعی کردم تمام آنچه از تدریس خود یاد گرفته‌ام را به یاد بیاورم و روی برگه ای یادداشت کنم.

نازنین قاسمی

رتبه2 منطقه3 – روان شناسی تهران

اقتصاد

مبحث : مسائل

هدف من در مسائل اقتصاد تشخیص تیپ های مختلف سوالات بود.

به این منظور ابتدا در جزوه نکات کلیدی هر نوع از مسائل را مینوشتم و فرمول‌های به خصوصی که برای هر سوال وجود دارد را بسط می‌دادم و مانند فرمول های ریاضی اثبات میکردم.سپس چند تست حل می‌کردم تا از تسلط بر نکات مطمئن شوم.

اگر هنوز به نکات کلیدی مسلط نشده بودم، چند سوال به صورت تشریحی و با پاسخ کامل حل میکردم تا نکته را درک کنم.

بعد از آن به حل تست زمان‌دار میپرداختم.

در جزوه ی خود آموز آن دسته از سوالاتی که ایده نو بودند یعنی نکته‌ی جدیدی را شامل میشدند یا از همان نکته قبل به نحو تازه‌ای استفاده کرده بودند را می‌نوشتم.

کتاب سه سطحی کانون شامل مسائل جدیدی بود که حل آن‌ها مرا به چالش میکشید.

تمرکز روی سوالات ایده نو کمک زیادی به من کرد تا در جلسه کنکور هیچ سوالی مرا غافلگیر نکند.

پارسا حبیبی

رتبه51 منطقه3 – جامعه شناسی تهران

روش مطالعه‌ی مغالطات در منطق:

بخش مغالطه در کتاب منطق، همواره جزئی از مباحث سوال‌خیز کنکور است که توجه طراحان سوال را به خود جلب می‌کند. من برای این‌که به درجه‌ی تسلط در این درس برم با مشورت یکی از معلمان شیوه‌ی ذیل را در پیش گرفتم:

۱- در ابتدا هر پاراگراف را که می‌خوندم، کتاب را می‌بستم و سعی می‌کردم که آن را برای خود توضیح دهم.

۲- سپس در کاغذی جدا، شروع می‌کردم که برای آن مغالطه، چندین مثال بنویسم.

۳- کاغذ را به آن بخش از پاراگرافی الصاق می‌کردم.

۴- بعد از اتمام آن درس، به تست زدن می‌پرداختم.

۵- هنگام مواجهه با تست‌ها سعی می‌کردم که مثالی را که آورده شده بود، مورد تحلیل و موشکافی قرار بدهم و برای آن مثال مشابهی در ذهن خود بسازم.

با این کار توانستم که به خوبی بتوانم، مغالطات را یاد بگیرم.                                                      

پارسا حبیبی

رتبه51 منطقه3 – جامعه شناسی تهران

روش مطالعه احتمال در درس ریاضی:

من برای یاد گرفتن این مبحث کوشیدم که ابتدا خودِ مفهوم «احتمال» را بفهمم؛ چرا که فهمیدن مسئله همیشه نیمی از حل آن است.

۱- ابتدا سوالات تستی این مبحث را از کتاب آبی نگاه می‌کردم.

۲- به سراغ کتاب درسی می‌رفتم و نگاهی به کلیت بحث می‌کردم.

۳- به کتاب آبی باز‌می‌گشتم و درسنامه‌ی آن را خط به خط مطالعه می‌کردم.

۴- بعد از مطالعه درسنامه، به سراغ تمرین‌های کتاب درسی می‌رفتم و آن را حل می‌کردم.

۵- در هر کدام از تیپ تست‌های احتمال ۷-۸ تست سراسری را که ترجیحاً از کنکورهای سال‌های اخیر بود، انتخاب می‌کردم.

۶- این ۷-۸ تست را دست‌کم ۵-۶ بار در بازه‌های زمانی مختلف  و در طول یک‌ماه حل کردم.

بدین گونه من توانستم، تمامی سوالات احتمال _ چه در کانون و چه در کنکور _ حل کنم.

....................................................

برداشت حاضران از جلسه و کارهایی که براساس این جلسه انجام خواهند داد:

امروز تصمیم گرفتم که تعداد تست هایم را افزایش بدهم.

من معمولا برای شروع خواندن مبحثی، فقط می خواندم و تست نمی زدم ولی امروز متوجه شدم باید تست بزنم.

تصمیم گرفتم به جای تست زدن در انتهای مطالعه، بین خواندن تست بزنم.

توهم فراموشی داشتم بیشتر فکر می کردم فراموش کرده ام و راه حل آن را متوجه شدم که بازیابی است.

زیاد می خواندم ولی امروز تصمیم گرفتم بیشتر از خودم امتحان بگیرم.

من وسواس دارم نکند تستی را غلط بزنم و بیشتر می خوانم ولی امروز تصمیم گرفتم بیشتر از خودم امتحان بگیرم.

تمرکزم در درس خواندن کم بود امروز تصمیم گرفتم هدفگذاری کنم.

توهم فراموشی دارم که با بازیابی می توانم آن را رفع کنم.

من اخیرا دفتر برنامه ریزی ام را منظم پر می کنم و خودم را بیشتر و بهتر می شناسم که هر مبحثی را یاد گرفته یا نه. الان ارزیابی واقع بینانه از خودم دارم که هر درسی را چند از ده می زنم.

هر روز تعداد تست هایم را ارتقا بدهم.

کاظم قلم چی: من با افزایش تعداد تست موافق هستم ولی به مفید بودن هم باید فکر کنید.

امروز تصمیم گرفتم به جای نوشتن بیشتر تست بزنم.

کاظم قلم چی: نوشتن مهم و موثر است ولی حتی امروز به این نکته اشاره کردم که هنگام نت برداری هم سوال بنویسید.

من امروز تصمیم گرفتم برای جلسه آینده با پدر و مادرم در این جلسه شرکت کنم.

من در درسی توهم یادگیری داشتم و می خواهم برای بهبود در این درس، آن را هر روز در برنامه ام بگنجانم.

کاظم قلم چی: این روش خیلی جواب می دهد.

من قبلا خیلی توهم یادگیری داشتم امروز اول این که با ابزارهای کانون آشنا شدم و دوم این که متوجه شدم توهم یادگیری ام را با تست زدن رفع کنم.

مادر: نقش پدر و مادر را بیشتر متوجه شدم و با بازیابی آشنا شدم.

مادر: من از جلسه امروز تصمیم گرفتم که جلسات را حتما شرکت کنم.

تمرکزم وسط درس خواندن از بین می رود تصمیم گرفتم هدف گذاری کنم و به پدر و مادر و خواهرم هم هدف گذاری ام را بگویم چون مشابه قول می شود و تصمیم گرفتم اول تست بزنم بعد بخوانم، قبلا برای اولین بار خواندن انگیزه نداشتم ولی وقتی تست بزنم انگیزه ی بیشتری پیدا می کنم.

قبلا به نسبت تست و خواندن توجه نمی کردم ولی امروز متوجه نسبت مناسب آن شدم.

قبلا چند درس را انتخاب می کردم و هدف گذاری می کردم الان می خواهم 2 درس انتخاب کنم و هر آزمون آن 2 درس را تغییر دهم و باقی درس ها را ثابت نگه دارم. در مورد بازیابی شنیده بودم ولی شک داشتم ولی امروز به نتیجه رسیدم که بازیابی کنم.

هدف گذاری نمی کردم و امروز متوجه شدم دو یا سه درس را برای هدف گذاری انتخاب کنم.

مادر: شنونده ی خوبی برای دخترم باشم.

پدر: اگر ایرادی در کار فرزندم دیدم او را سرزنش نکنم و گفتگو کنیم.

پیمانه ای کار نمی کردم و می خواهم پیمانه ای کار کنم.

بازیابی کمک می کند استرسم را کنترل کنم چون با این کار به تست زدن عادت می کنم.

من تا الان در هر آزمون، تا دوشنبه قبل آزمون مباحث آزمون را تمام می کردم و بعد دوره می کردم این روش برایم کارآمد بود چون ترازم رشد کرد ولی الان می خواهم دوشنبه اول از خودم امتحان بگیرم و بعد روی مواردی مرور کنم که اشکال داشته ام.

مادر: ما امسال از جهرم به تهران آمده ایم، قبلا از طریق سایت کانون و فایل های صوتی مطالب شما را دنبال می کردم ولی امروز متوجه شدم تاثیر جلسات حضوری بیشتر از فایل های صوتی است، من دبیر زیست هستم و دبیر دخترم هم هستم و امروز متوجه شدم دلیل این که او تمایل ندارد من نتایج کارنامه اش را ببینم این است که وقتی نتایج او را می دیدم اول به درسی که در آن ضعیف است توجه می کردم و تصمیم گرفتم اول نقاط قوت دخترم را ببینم و جلسات را هم شرکت کنم.

پدر: مهمترین نکته ای که من از این جلسه دریافت کردم این بود که تمرین باید منظم، پیمانه ای و بافاصله باشد.

مادر: با فرزندم زیاد صحبت نمی کردم و او هم حوصله ی صحبت کردن نداشت من امروز تصمیم گرفتم بیشتر با او گفتگو کنم و او هم تصمیم گرفت بیشتر در مورد درس هایش با من حرف بزند.

من هر دو توهم را داشتم و بدون خواندن، سراغ تست نمی رفتم ولی هفته ی بعد دوباره یادم می رفت و امروز متوجه شدم اول تست بزنم بعد مطالعه کنم و این چرخه را تکرار کنم و هدف دارتر هم کار کنم.

کاظم قلم چی: در درس خواندن باید صبر کنید با عجله چیزی تغییر نمی کند.

کانونی های حاضر در جلسه نفرات برتر 3 آبان 1398- رشته های ریاضی و انسانی 

کانونی های حاضر در جلسه نفرات برتر 3 آبان 1398- رشته ی تجربی


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

کاظم قلم چی :روش پیشنهادی برای پیشرفت در فاصله ی دو آزمون (قسمت اول - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی :روش پیشنهادی برای پیشرفت در فاصله ی دو آزمون (قسمت دوم - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی :روش پیشنهادی برای پیشرفت در فاصله ی دو آزمون (قسمت سوم - 39 دقیقه)
دستاورد های اولیا و برترها از جلسه برترهای امروز (22 دقیقه)