کاظم قلم چی : در فاصله‌ی دوآزمون پیشرفت کنید - معرفی یک روش

تحقیقات متعدد و جدید در دانشگاه‌های معتبر دنیا نشان می‌دهد روش دوباره خوانی و روخوانی مطالب که عادت اکثر دانش آموزان و دانشجویان است تاثیر کمتری در پیشرفت درسی دارد. پس چه روشی موثر‌تر است ؟

کاظم قلم چی : در فاصله‌ی دوآزمون  پیشرفت  کنید - معرفی یک روش

 در فاصله ی دوآزمون  پیشرفت  کنید : معرفی یک روش


تحقیقات متعدد و جدید در دانشگاه های معتبر دنیا نشان می دهد روش دوباره خوانی و روخوانی مطالب که عادت اکثر دانش آموزان و دانشجویان است تاثیر کمتری در پیشرفت درسی دارد. پس چه روشی موثر تر است ؟ 


همین تحقیقات که توسط پژوهشگران متفاوت انجام شده، نشان می دهد بازیابی چندبرابر موثرتر از روخوانی و دوباره خوانی است . منظور از روش بازیابی این است که کتاب را ببندید و سعی کنید آن چه را خوانده اید به خاطر بیاورید . بازیابی شیوه های متعدد و متفاوت دارد اما  موثرترین نوع بازیابی ، امتحان دادن است . وقتی امتحان می دهید ، مساله حل می کنید ، تست می زنید و به سوال ها پاسخ می دهید یادگیری مطالب و ماندگاری مطالب در ذهن شما چندبرابر بیشتر از زمانی است که فقط مطالب را دوباره و دوباره می خوانید . البته روخوانی مطالب هم لازم است و دانش آموزان و دانشجویان مختلف ممکن است نیاز کمتر یا بیشتر به روخوانی و دوباره خوانی داشته باشند . میانگین اندازه گیری شده  در یک آمارگیری و تحقیق گسترده ، 30%روخوانی و 70% بازیابی و امتحان دادن است . ممکن است خود  شما در ابتدا بخواهید چهل درصد روخوانی داشته باشید و ممکن است برخی دانش آموزان با 20 % روخوانی و 80% امتحان دادن نتیجه ی بهتری بگیرند اما آن چه جدید است و تحقیقات معتبر دانشگاهی کشف کرده است ، این است : امتحان دادن و تمرین کردن اگر در فضای آرام و بدون استرس انجام شود چند برابر بیش از دوباره خوانی تاثیر دارد .

 

چگونه در فاصله ی دو هفته پیشرفت کنیم ؟

در این جا یک روش را به شما پیشنهاد می کنم . این روش را برای یک یا دو درس خود اجرا کنید و پس از چهار هفته وقتی  خودتان متوجه شدید که پیشرفت می کنید این روش را ادامه دهید و برای درس های دیگر هم به کار بگیرید .

این روش بر اساس دو ویژگی مهم طراحی شده است :

  1. بازیابی (یعنی تمرین و امتحان دادن )مهم تر از روخوانی  است

  2. تمرین ها بهتر است به صورت پیمانه های  منظم و با فاصله انجام شود

 ابتدا درسی را انتخاب کنید که می خواهید در آن درس پیشرفت کنید  . در کارنامه ی آزمون ها ما سه تا پنج درس را برای هدف گذاری به شما پیشنهاد می کنیم . شما می توانید یکی از این درس ها یا هر درسی را که خودتان مایل هستید و برایتان مهم است انتخاب کنید . سپس برای آن درس کتاب آبی پیمانه ای را تهیه کنید . روش پیشنهادی خیلی ساده است و همه ی مقدمات کار هم فراهم شده است : در برنامه ی تفصیلی آزمون ،  برای مباحث آزمون بعدی شما ،  تعداد پیمانه ها مشخص شده است ، کافی است آن پیمانه ها را تمرین کنید . البته همه ی پیمانه ها را یک باره تمرین نکنید . پیمانه ها ی تمرین در کتاب آبی ، بسته های ده سوالی و بیست سوالی هستند و شما در هر نوبت تمرین می تونید یک پیمانه را تمرین کنید .  اگر وقت کافی ندارید و نمی رسید همه ی پیمانه ها را تمرین می کنید می توانید تعداد کمتری از پیمانه ها را انتخاب کنید و بقیه ی پیمانه ها را برای ایستگاه های جبرانی ذخیره کنید . اگر در یک مبحث مثلا 5  پیمانه ی سوال وجود دارد این پیمانه ها را در بین دو بار تا پنج بار تمرین کنید . یعنی در هر نوبت یک یا دو پیمانه را تمرین کنید .وقتی تمرین ها را با فاصله انجام می دهید نتیجه ی بهتری خواهید گرفت .ویژگی کتاب های پیمانه ای این است که بسته های کامل برای هر بار تمرین در یک جا بسته بندی شده  و به صورت پیمانه های 10 یا 20 سوالی در اختیار شما قرار گرفته است  .سوال هایی که اشتباه پاسخ می دهید و سوال هایی که برایتان مهم تر است  ، نشان دار کنید و برای مطالعه ی مجدد در کتاب درسی و جزوه ی معلم و یادداشت های خودتان آن چه را یادگیری ناقص دارید به یادگیری کامل تبدیل کنید . پس از این که همه ی پیمانه ها را یک بار تمرین کردید دوباره به سراغ سوال های نشان دار بروید و آن ها را یک بار دیگر تمرین کنید .


پیشنهاد برای امتحانات مدرسه

آمادگی برای امتحانات را هم با امتحان دادن شروع کنید 

برای آمادگی در امتحانات مدرسه هم ، پیشنهاد می کنیم قبلا از شروع مطالعه ، یک برگه از سوال های امتحانی را امتحان بدهید . به این ترتیب متوجه می شوید چه مطالبی را کاملا بلد هستید در کدام مطالب یادگیری ناقص دارید کدام مطالب را بلد بوده اید اما فراموش کرده اید و کدام مطالب را اصلا بلد نیستید و کدام مطالب را که فکر می کردید بلد نیستید و یا فراموش کرده اید یادتان هست و نیازی کمتری برای مطالعه داردی . پس از آن که آمادگی برای امتحان را با امتحان دادن شروع کردید مقداری مطالعه کنید و دوباره یک مجموعه سوال حل کنید با این روش خود را برای امتحان آماده کنید : امتحان ، مطالعه ی هدفمند ، امتحان ، مطالعه ی هدفمند ، امتحان ... اکنون برای امتحان اصلی آماده شده اید . با امتحان شروع کنید و هدفمند و متناسب با نیازهای خود مطالعه کنید.


پاسخ به دو  سوال

آیا اگر هشتاد درصد روخوانی کنیم و بیست درصد تمرین کنیم و یا اگر اصلا تمرین نکنیم موفق نمی شویم ؟ پاسخ : چرا هر دانش آموزی زحمت بکشد و تلاش کند موفق می شود ولی اگر به روش های تحقیق شده هم توجه کنید و چند بار برای خودتان تمرین کنید احتمال موفقیت شما بیشتر است

آیا اگر با  کتاب های آبی  پیمانه ای تمرین نکنیم و با کتاب های دیگر تمرین کنیم نتیجه نمی گیریم ؟ چرا حتما نتیجه می گیرید ولی اگر بسته های تمرینی منطبق بر برنامه ی مدرسه و آزمون باشد و تعداد سوال ها  به اندازه  و متناسب با اهمیت هر مبحث باشد بهتر نتیجه می گیرید . ضمنا این موضوع را باید خودتان آزمایش کنید و به جمع بندی برسید  

 

پنج موضوع برای تفکر  در آغاز سال

هم اکنون که در آغاز سال تحصیلی هستیم چند نکته را برای تفکر اولیا و دانش آموزان مطرح می کنم . امیدوارم با مشارکت دانش آموزان و اولیا در سال تحصیلی پیش رو به نتایج مطلوب برسیم .

1-هم اکنون روش های یادگیری و موضوع دانش آموزان همانند پزشکی مبتنی بر تحقیق و پژوهش است و نمی توان فقط به تصورات شخصی اتکا کرد . باید به یافته های پژوهشی معتبر در زمینه های آموزش و یادگیری توجه کرد

2-نقش اولیا در زمینه ی کشف توانایی ها و روش های موفقیت دانش آموزان بسیار مهم و تعیین کننده است . تاثیر آموزشی اولیا از معلمان کمتر نیست . پس از دبستان و سال های دبیرستان ، نقش آموزشی اولیا  کاهش نمی یابد بلکه متفاوت می شود

3-همه ی اولیا می توانند از لحاظ آموزشی به فرزندان خود کمک کنند . با هر سطح تحصیلی با هر موقعیت شغلی و هر میزان وقتی که اولیا دارند می توانند به فرزندان خود کمک فکری و آموزشی بدهند . باید دانش آموزان از اولیای خود کمک فکری بخواهند و اولیا نیز برای فرزندان خود وقت بگذارند و حتی در فرصت های کوتاه با ایشان گفت وگو کنند . گفت و گو مهم ترین روش آموزش تفکر است

4-شرکت در جلسه های دانش آموزان مثل جلسه های جمعه ی برترها یا شنیدن فایل صوتی جلسه و شرکت در جلسه های پنج نفره و شرکت در جلسه های مدرسه تاثیری مهم در موفقیت فرزندان دارد . اولیا شناخت بهتری پیدا می کنند و موضوع گفت و گو مشارکت فعال  و هم فکری اولیا در این جلسه ها شکل می گیرد .

5- همه ی موضوعات را نمی توانیم در یک جلسه مطرح کنیم و به تدریج و متناسب با نیازهای هر فصل و هر ماه موضوعات ضروری برای خود تنظیمی و مدیریت بر خود و برنامه ریزی دانش آموزان و نقش اولیا و کارهایی که اولیا می توانند از لحاظ آموزشی برای فرزندان انجام دهند مطرح می شود .بنابراین به طور پیوسته و مداوم در جلسه های پس از آزمون شرکت کنید و یا این که مباحث  را از طریق فایل صوتی یا  مقاله های سایت دنبال کنید .


کاظم قلم چی

آبان 98

فایل های ضمیمه

کاظم قلم چی : در فاصله‌ی دوآزمون پیشرفت کنید - معرفی یک روش ( قسمت اول)
کاظم قلم چی : در فاصله‌ی دوآزمون پیشرفت کنید - معرفی یک روش ( قسمت دوم)
کاظم قلم چی : در فاصله‌ی دوآزمون پیشرفت کنید - معرفی یک روش ( قسمت سوم)
لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی