فیلم حل سوالات دروس اختصاصی آزمون 3آبان 98 دوازدهم تجربی

فیلم حل سوالات دروس اختصاصی آزمون 3آبان 98 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر کنکور

فیلم حل سوالات دروس اختصاصی آزمون 3آبان 98 دوازدهم تجربی

با سلام

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 3 آبان 98  را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...


تحلیل درس ریاضی: محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور 95

تحلیل درس فیزیک: مهدی حاتمی، رتبه ی 30 کنکور 94

تحلیل درس شیمی: محمد رسول یزدیان، رتبه ی 2 کشوری کنکور 94

فایل های ضمیمه

ریاضی تجربی (سوال 91 - 96)
ریاضی تجربی (سوال 97 - 100)
ریاضی تجربی (سوال 101- 110)
ریاضی تجربی (سوال 111- 120)
فیزیک تجربی (سوال 161- 165)
فیزیک تجربی (سوال 166- 170)
فیزیک تجربی (سوال 171- 175)
فیزیک تجربی (سوال 176- 180)
فیزیک تجربی (سوال 181- 185)
فیزیک تجربی (سوال 186- 190)
فیزیک تجربی (سوال 191- 195)
فیزیک تجربی (سوال 196- 200)
شیمی (سوال 201- 205)
شیمی (سوال 206- 210)
شیمی (سوال 211- 215)
شیمی (سوال 216- 220)
شیمی (سوال 221- 225)
شیمی (سوال 226- 230)
شیمی (سوال 231- 235)
شیمی (سوال 236- 240)
شیمی (سوال 241- 245)
شیمی (سوال 246- 250)
مفاهیم اولیه حد از ریاضی 3
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی