روش تحلیل آزمون از زبان رتبه‌ی 30 تجربی

در این مطلب روش تحلیل آزمون فرهنگ رشیدی،رتبه 30 منطقه 1 میخوانید

روش تحلیل آزمون از زبان رتبه‌ی 30 تجربی

فرهنگ رشیدی

رتبه ی ۳۰ منطقه ۱ - پزشکی دانشگاه تهران


« چگونه آزمون را تحلیل میکردم »

چیزی که در ابتدا لازمه ی تحلیل و بررسی صحیح آزمون هاست، داشتن یک دفتر مخصوص جهت این کار است. یک دفتر مخصوص این کار انتخاب کرده و برای هر درس قسمت مخصوصی را جدا کنید، سپس برای هر درس در هر آزمون این بررسی را انجام دهید.اما چگونه تحلیلی صحیح داشته باشیم؟روش تحلیل آزمون از زبان رتبه‌ی 30 تجربی

سه دسته از سوالات باید در دفترچه تحلیل آزمون مورد بحث قرار گیرند:1- سوالاتی که پاسخ نداده اید.2- سوالاتی که پاسخ اشتباه داده اید.3- سوالاتی که پاسخ صحیح داده اید. ولی به روشی که بوسیله آن سوال را حل کرده اید شک دارید یا شانسی به پاسخ درست رسیده اید.در مورد سوالاتی که قادر به حل آن نبوده اید نکته و مبحث مربوط به آن را یادآوری، مرور و یادداشت کنید.در مورد سوالاتی که به صورت شانسی به پاسخ صحیح رسیده اید نیز همین روش را به کار ببرید.

اما در مورد سوالاتی که اشتباه پاسخ داده اید، اگر اشتباه شما ریشه در اطلاعات ناقص شما دارد، روال کار مثل موارد قبلی است، اما اگر احساس میکنید که اشتباهات شما اکثرا بر اثر بی دقتی میباشد، توصیه میکنم که در اینگونه موارد آن بی دقتی را در دفتر به خود گوشزد کنید. برای مثال تجربه خود من این بود که گاهی آخر سوال را نمی خواندم و پاسخ اولیه را به جای پاسخ نهایی پیدا میکردم، لذا در دفتر تحلیل آزمون خود مینوشتم:"فرهنگ!! دقت کن و ببین که آخر سوال دقیقا کدوم جواب رو از تو میخواد!!"این روش تاثیر به سزایی در کاهش اشتباهات من، به خصوص موارد بی دقتی من، داشت.سر آخر فراموش نکنید که بدون تحلیل آزمون، فرایند یادگیری شما تکمیل نمیشود و در صورت تحلیل صحیح تمامی آزمون ها، کاهش اشتباهات و پیشرفت تان را مشاهده خواهید نمود.