آزمونک زیست شناسی فصل یک یازدهم همراه با پاسخ تشریحی

آزمونک زیست شناسی فصل اول یازدهم همراه با پاسخ تشریحی

آزمونک زیست شناسی فصل یک یازدهم همراه با پاسخ تشریحی

سلام دانش آموزان گرامی 

در فایل پیوست می توانید آمونک زیست شناسی فصل یک یازدهم همراه با پاسخ تشریحی را مشاهده و دانلود نمایید

تهیه و تنظیم: مقداد نوخاصی

کانال تلگرامی گروه یازدهم تجربی:

http://kanoonir_11t