نمونه سوالات ریاضی-آمادگی آزمون 17آبان- هفتم

توصیه می‌کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 17 آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

نمونه سوالات ریاضی-آمادگی آزمون 17آبان- هفتم

توصیه می کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 17 آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.