نمونه سوالات ریاضی موازی-آمادگی آزمون 17آبان - هفتم

توصیه می‌کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 17آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

نمونه سوالات ریاضی موازی-آمادگی آزمون 17آبان - هفتم

توصیه می کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 17آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی