نمونه سوالات عربی-آمادگی آزمون 17آبان - هفتم

توصیه می‌کنم سوالات عربی زیر را قبل از آزمون 17 آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

نمونه سوالات عربی-آمادگی آزمون 17آبان - هفتم

توصیه می کنم سوالات عربی زیر را قبل از آزمون 17 آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی