تحلیل آزمون: با چه روشی؟

گام بعدی تحلیل آزمون این است که یک هفته بعد، در حقیقت همان روز جمعه‌ای که آزمون ندارید، دوباره شروع به حل تمام سوالات آزمون نمایید.

تحلیل آزمون: با چه روشی؟

کانونی بودن با صرفا به کانون آمدن بسیار متفاوت است. وقتی یک دانش‌آموز می‌خواهد از به کانون آمدن نتیجه‌ی خوبی بگیرد، باید یک کانونیِ واقعی باشد. یکی از عوامل موثر در پیشرفت دانش‌آموز تحلیل صحیح آزمون است و زمان تحلیل آزمون همان روز جمعه بعد از آزمون می‌باشد.

نحوه‌ی درست تحلیل آزمون این است که ابتدا قبل از تحلیل آزمون کارنامه‌ی اشتباهات خود را از جعبه ابزار کارنامه واقع در صفحه‌ی شخصی دانلود نمایید و بر اساس آن شروع به حل سوالات آزمون نمایید. از اولین سوال شروع به حل کنید و با دقت و تمرکز به سوالات پاسخ دهید. در این گام سوالاتی را که باز هم نمی‌توانید حل کنید، با کمک پاسخ تشریحی که از صفحه‌ی شخصی خود دانلود نموده‌اید کاملا یاد بگیرید.

 یک تحلیل آزمون صحیح ممکن است زمان زیادی از شما بگیرد و چند ساعت طول بکشد، اما اگر بدانید که تحلیل آزمون چقدر می‌تواند یادگیری ناقصتان را به یادگیری کامل تبدیل نماید و در آزمون‌های جمع‌بندی مهم باشد، حتما این کار را انجام می‌دهید.

گام بعدی تحلیل آزمون این است که یک هفته بعد، در حقیقت همان روز جمعه‌ای که آزمون ندارید، دوباره شروع به حل تمام سوالات آزمون نمایید. در این روز مشخص می‌شود که آیا شما تحلیل آزمون را درست انجام داده‌اید یا نه؟ اگر تحلیل آزمون درست انجام شده باشد شما باید بتوانید همه‌ی سوالات را درست حل کنید.